Modrá úsporám – ohlédnutí za jarními semináři

20. 3. 2017

Vždycky potěší pozitivní ohlasy, které se k pořadatelům dostanou, a těch bylo letos víc než jindy. Negativní neumíme posoudit, protože ty většinou zůstanou jen u posluchačů a odprezentují se někomu jinému. My se k nim dostaneme pouze zprostředkovaně nebo je můžeme odtušit z reakcí na semináři. Pravdou je, že každý účastník má i své specifické zájmy a přišel si tedy poslechnout především to, co ho v nabídce zaujalo, a tak ne vše hodnotí stejným měřítkem. A tím pádem je těžké, aby všechno sedlo všem.

Modrá úsporám – ohlédnutí za jarními semináři

Zkusme se ohlédnout a shrnout, co zaujalo a na co byly největší reakce:

Nejvíce asi posluchači očekávali informace o dotacích, chtěli být v obraze o tom, co je reálné a co utopie – myslím, že v této oblasti bylo poskytnuto dost, a to i unikátních, informací. Účastníci získali takový přehled, že jsou schopni racionálně reagovat v debatách o záměrech získat dotaci. Pokud by bylo potřebné nějaké upřesnění, pak je i nadále k dotazům k dispozici Roman Sládek ze společnosti ProVenkov, spol. s r.o.

Z hlediska praktického (tedy u projektantů) pak byly nejvíce ceněny informace týkající se řešení nerovnoměrností v nátoku do domovních čistíren a přehled řešení souvisejících s problematikou „ ostrovního domu “, kde byla odprezentována celá řada řešení pro využití srážkových vod , recyklaci šedých vod nebo i čištění vod (přednáška „Ostrovní systémy“ – Jan Vacek).

Řešení nerovnoměrností je evergreen, který nebyl výrobci a dodavateli uchopen tak, aby byl co „nejblbuvzdorněji“ řešen. Změny v provozování v průběhu doby byly a jsou ten největší oříšek, který se dnes dá s využitím dávkovače substrátu AS-ŠOTEK řešit s minimálními provozními a investičními náklady. Je však třeba zohlednit i další aspekty, jako je např. vhodnost použitých technologií. Dotazy na toto téma vč. komplexního přístupu k řešení celého vodního hospodářství v domě jsou nadále připraveni řešit Jan Vacek nebo Karel plotěný. Komplexnost pohledu pak měla za cíl i přednáška o  využití tepla z odpadních vod Vladimíra Jirmuse.

Obdobnou tématikou, tedy úsporami vody a  zabránění haváriím , se v podstatě zaobírala přednáška o e-Vodníkovi. Navíc otevřela diskuzi o tom, zda má smysl, obdobně jako je tomu u hlásičů požárů, haváriím předcházet. Z diskuzí vyplynulo, že jednoznačně ano, a to zejména u veřejných budov, kde náklad na prevenci je mnohonásobně menší než škody, které z havárií vyplývají. Dotazy na využití zařízení směřujte přímo na Jiřího Kříže ze společnosti Unisavers s.r.o.

Seminář měl tradičně i účel osvětový. Témata věnovaná úpravě vody nebo hygienizaci měla za cíl zpřehlednit tuto problematiku tak, aby mohla být vnímána komplexně. Jak jsme viděli, úspory vody a recyklace vod např. s hygienizací spolu velmi úzce souvisejí a možná si neuvědomujeme, že stejně tak jako návyky, tak už vyprojektování rozvodů vody souvisí podstatně i se spotřebou. Co se týče dotazů na úpravu vody, tak tam je Vám k dispozici Rostislav Dvořák.

V každém případě děkujeme všem, kteří si našli cestu na seminář (bylo vás více než 600) a těšíme se na shledanou na dalších seminářích, webinářích , našich stránkách nebo i osobně při řešení technických detailů.

Ing. Karel Plotěný