Nová služba ASIO CARE

12. 8. 2019

Služba ASIO CARE je zaměřena na zákazníky spravující větší vodohospodářské technologické celky – úpravny pitných vod a čistírny odpadních vod. Pokud tedy máte na starosti komunální nebo průmyslovou čistírnu odpadních vod , pracujete s úpravnou vody, neváhejte se na nás obrátit ohledně úprav stávající technologie, inovací, vzdáleného dohledu (AS-SCADA), pravidelných servisních činností a technologického dohledu. Jsme tu pro vás – budeme o vás a vaši technologii pečovat.

Připravili jsme pro vás program zajišťující:

  • odborný dohled nad ČOV (komunálními, průmyslovými) – zajištění poradenství, odběry vzorků a jejích analýza, pravidelné prohlídky nad technologií, vč. doporuč e ní na technologické úpravy (změny nastavení – úpravy v provozování), zajištění bezproblémového provozu,
  • zpracování podkladů pro hlášení do ISPOP,
  • návrhy inovací technologie (zpracování studií, pilotáží, projektové dokumentace),
  • návrh a instalace vzdáleného dohledu nad provozovanou technologií (AS-SCADA),
  • servisní prohlídky strojního vybavení – pravidelná kontrola funkčnosti veškerého strojního vybavení, údržba strojů a zařízení, výměny opotřebitelných dílů (lamely, membrány, …),
  • zajištění oprav při poruchách a haváriích.

V případě, že potřebujete konzultovat své problémy s čištěním odpadních vod, úpravou vody, popř. čištěním vzduchu, neváhejte nás kontaktovat.

Zdeněk Fárek
vedoucí oddělení servisu a péče o zákazníky

Mobil: 601 357 031
E-mail: farek@asio.cz