Obnova vodohospodářské infrastruktury 2023

26. 9. 2023

Konference na novém místě, v hotelu ALLVET kousek od Vyškova, přinesla hned několik příspěvků – zajímavých zejména pro provozovatele. Byla příležitostí si postesknout, že vodaři si nemohou diktovat podmínky jako energetici, poslechnout si kam se ubírá obor z hlediska dotací, co je nového v legislativě atd.

Jako ASIO jsme přispěli zamyšlením o sociální a ekonomické stránce investic do řešení sanitace venkova. Z tohoto pohledu jsou zajímavé dvě myšlenky. Při odkanalizování venkova je zřejmé, že investiční náklady, pokud přesáhnou cca 180 tis. Kč/EO (a to by přesáhly často) způsobí překročení sociálně únosné ceny  stočného a pokud bychom chtěli řešit i venkov centrálně, pak s v současnosti vynakládanými prostředky bychom potřebných více než 200 miliard nedali dohromady ani za 70 roků… Podívejte se na videozáznam z přednášky „Sociálně únosná cena vody a sanitace venkova“.

Naštěstí máme i jiné způsoby, než centrální kanalizaci a tudy vede cesta jak se vypořádat s tím dlouhým žebříkem.

Ing. Karel Plotěný