Ostrovní dům

21. 10. 2016

Jako lidé jsme rozporuplní. Na jednu stranu bychom rádi žili v domech s určitou mírou autonomity a nezávislosti, na druhou stranu jsme svým životním stylem závislí na inženýrských sítích a technologických dodávkách. Donedávna téměř nemožný kompromis se díky inovačním procesům stává zajímavou a vyhledávanou realitou. Zajímavým řešením tak je ostrovní dům , kde moderním způsobem spojujeme dříve tak protichůdné požadavky. Soběstačný dům, který je zcela nezávislý na napojení na veřejné inženýrské sítě, dům, který je šetrný k okolní přírodě a který bude vším tím, co si představujeme pod pojmem domov.

Český ostrovní dům

Obr. 1: Jeden z vítězných návrhů v projektu „Český ostrovní dům“
(zdroj: http://www.ceskyostrovnidum.cz/stavby.html )

Idea ostrovního domu

Idea ostrovního domu musí splňovat zásadní požadavky: architektonický a technický návrh budovy, který zásadně sníží požadavky objektu na energie (včetně její výroby), zajištění přívodu vody do objektu, její ohřev a energeticky nenáročnou likvidaci vytvořených odpadních vod. Ostrovní dům musí splňovat požadavky na komfortní bydlení i v těch nejnáročnějších klimatických podmínkách.

Nezávislost na inženýrských sítích

Vodu pro bydlení potřebujeme. Při absenci veřejné vodovodní sítě se tak musíme zaměřit na alternativní zdroje vody. Nejjednodušší je získat vodu uloženou v podzemí (studna). Vodu v případě potřeby dokážeme upravit tak, aby splňovala požadované parametry. Ne všude je ale možné podzemní vodu využívat. V takovém případě se jeví jako dobré alternativní řešení využití upravené dešťové vody . Tuto vodu můžeme použít nejen k technologickým účelům (topení, úklid, zavlažování), ale i k mytí, sprchování, vaření a podmíněně i k přímé konzumaci.

Využití membránové stanice AS-GW/AQUALOOP pro úpravu dešťové vody  (3 – stanice AS-GW/AQUALOOP, 5 – filtr s membránami)

Obr. 2: Využití membránové stanice AS-GW/AQUALOOP pro úpravu dešťové vody
(3 – stanice AS-GW/AQUALOOP, 5 – filtr s membránami)

Správným technickým řešením použitým v objektu se vždy snažíme o šetrné nakládání s vodami a o co největší míru jejich zpětné využitelnosti ( šedé vody ). Odpadní vody od počátku můžeme separovat, ty méně znečištěné pak opakovaně využít. Jako ideální se jeví použití tzv. čistírny bez energie, případně jiná řešení. Možností, jak nakládat s vodami, je hodně a vždy závisí na požadavcích zákazníka a místních podmínkách. Proto je vhodné vždy navrhnout řešení šité na míru toho kterého objektu.

Čistírna bez nutnosti energie AS-ANAZON (spojení anaerobního separátoru AS-ANASEP a vertikálního biofiltru AS-ZEON)

Obr. 3: Čistírna bez nutnosti energie AS-ANAZON (spojení anaerobního separátoru AS-ANASEP

vertikálního biofiltru AS-ZEON )

Energetická nezávislost objektu

Důležitou součástí ostrovního domu je výroba a uchovávání energie a tepla. Navržené technické řešení i zde vychází z místních podmínek, ale můžeme říci, že energie ze Slunce bude vždy tvořit hlavní složku energetické bilance (FVE, termosolární ohřev vody, akumulace tepla).

Pro případ nepříznivých klimatických podmínek je vhodné využívat k vytápění nezávislý zdroj tepla (krb nebo krbová kamna s teplovzdušným, případně teplovodním rozvodem, kotel na tuhá paliva) či bivalentní zdroj energie (elektrocentrála). Doporučujeme také využívat teplo odcházející s odpadní vodou - tento nenápadný zdroj tepelných ztrát nám může snížit nároky na teplo až o jednu čtvrtinu. Navržení správného technického řešení spolu s odpovědným výběrem spotřebičů je základním krokem k získání opravdové energetické nezávislosti.

Ostrovní fotovoltaický systém na principu solárních panelů pro lokality bez možnosti připojení k elektrické síti

Obr. 4: Ostrovní fotovoltaický systém na principu solárních panelů pro lokality bez možnosti připojení k elektrické síti
(zdroj: http://www.joyce-energie.cz/rodinne-domy/ostrovni-system/ )

Při návrhu ostrovního domu je také nutno zamýšlet se nad dalšími aspekty bydlení. Větrání, rekuperaci tepla ze vzduchu, pasivní chlazení (ohřev) domu, měření a regulaci systému a další. Doporučujeme se proto vždy obrátit na tým našich odborníků a domluvit se s nimi na nezávazném setkání, kde Vám pomůžeme specifikovat Vaše potřeby a bezplatně vytvoříme orientační cenovou nabídku.

Ing. Vladimír Jirmus