Pilotní testování zahušťovací jednotky na ČOV Milsy a.s.

7. 9. 2023

Potravinářský průmysl

Kalové a odpadové hospodářství

Pilotní testování zahušťovací jednotky kalu AS-THICKER jsme provedli na podnikové ČOV ve společnosti Milsy a.s. Jedná se o mlékárenskou výrobu na Slovensku, která dodává svoje výrobky do největších českých a slovenských obchodních řetězců. Společnost Milsy a.s. oslovila naši dceřinou společnost ASIO SK s.r.o. kvůli komplikacím při likvidaci kalu z podnikové ČOV, na které se zpracovávají průmyslové vody z výroby dohromady se splaškovými vodami.

zahušťovací jednotka kalu AS-THICKER

Zadaní pro nás bylo jasné: Zahustit kal na maximální možnou úroveň, na které bude ještě čerpatelný. Po zahuštění bude totiž odčerpán cisternovým vozem a odvezen na bioplynovou stanici. Cílem zahuštění kalu je tedy snížení četnosti vývozu kalu cisternovým vozem, protože bioplynová stanice likvidující kal je od podniku poměrně vzdálená a cesta cisternovým vozem je velmi nákladná. V průběhu pilotního testování se nám podařilo kal zahustit z výchozí hodnoty 3,5 % sušiny na hodnotu 7-8 % sušiny. Kal s touto sušinou měl velmi hustou konzistenci, ale byl stále čerpatelný. Čerpatelnost takhle zahuštěného kalu jsme rovnou otestovali na cisternovém voze a zkouška byla úspěšná. Po pilotním testování společnost Milsy a.s. získala závěrečnou zprávu z testování, ve které najde vhodný flokulant na zahušťování, spotřebu flokulantu a výsledky zkoušky čerpatelnosti.

zahušťovací jednotka kalu AS-THICKER

Ing. Jan Pavlík