Počítáme s vodou III

6. 10. 2017

Mimo jiné se s námi na konferenci budete moci potkat v Brně 17.10.2017. Akce je jako vždy kvalitně obsazená po stránce přednášejících, přináší návrhy na řadu konkrétních pokrokových řešení, a také prezentuje již úspěšně ukončené akce.

Je tedy hlavně vzdělávací a výchovná a to zejména pro úředníky vodoprávních a územně plánovacích úřadů. ASIO NEW, spol. s r.o. bude na konferenci prezentovat jak vhodná technická řešení pro HDV ( hospodaření s dešťovými vodami ), tak i nejčastější chyby z praxe, kterými jsou zejména nedostatečné předčištění znečištěných vod z komunikací a následná kolmatace anebo zanesení akumulačních a vsakovacích objektů.

počítáme s vodou

http://www.pocitamesvodou.cz/archiv-2/seminare/