Povolování a ohlašování ČOV - webinář

Rádi bychom vás pozvali na webinář (on-line seminář – obecné info o webináři pro ty, kteří se ještě s webináři nesetkali najdete zde ) … aneb z pohodlí vaší kanceláře, na téma: Povolování a ohlašování ČOV, který se uskuteční 27.01.2012 v čase 9:30 – 11:00. Přístup a bližší info najdete níže.

Termín a čas: 27.01.2012 , v čase 9:30 – 11:00

Téma: Povolování a ohlašování ČOV
- aktuální právní úprava, novelizace vodního a stavebního zákona
- vodoprávní úřady, kompetence, příslušnost
- ohlašování malých domovních ČOV
- nakládání s vodami
- povolení stavby vodních děl
- účastníci vodoprávního řízení

Aktuální dotazy bude možno klást i v průběhu webináře, avšak přednost budou mít dotazy, které zašlete na e-mailovou adresu asio@asio.cz (v předmětu zprávy prosím uveďte text "webinář: Povolování a ohlašování ČOV - dotaz").

Lektor: JUDr. Alena Kliková, Ph.D. , odborná asistentka na katedře správní vědy a správního práva, PrF MU, členka Výkladové komise pro vodní zákon při MZe.

Cena: zdarma

PŘIHLÁŠENÍ:
http://onif40.onif.biz/Room/330/asio-spol-s-ro.aspx
- webinář je pro Vás připraven ve virtuální místnosti – přihlaste se prosím alespoň 10 minut předem, zejména pokud jste ještě webinář neabsolvovali.
- pro tento webinář není třeba zasílat přihlášku
- kapacita virtuální místnosti 100 účastníků (kdo dřív přijde, ten dřív …)
K účasti na webináři budete potřebovat:
- sluchátka nebo reproduktory
- mikrofon (není podmínkou)
- rychlost připojení min. 256 kb/s a to pro odesílání i přijímání dat

Ke spuštění použijte webové prohlížeče v aktuální verzi:
- Internet Explorer verzi 8 a vyšší
- Mozilla Firefox 5.0 a vyšší
- Google Chrome 12 a vyšší
V ostatních webových prohlížečích není zaručena správná funkce systému.

TEST PŘIPOJENÍ DO SYSTÉMU – ukáže Vám vybavení Vašeho počítače:
http://www.onif.cz/podpora/hardware-test/
Budeme se těšit na Vaši účast.