#Připrav Brno v divadle

3. 10. 2023

Od 21. září do 10. října 2023 je k vidění na volné ploše před Janáčkovým divadlem výstava dotýkající se současných globálních problémů, jako jsou znečištěná voda, pesticidy, mikroplasty, plýtvání jídlem, zástavba zemědělské plochy, těžba kovů nebo overturismus. Výstava je k vidění 24 hodin denně a díky nasvícení pomocí solárních panelů si ji můžete užít i v noci.

V rámci několikaleté podpory iniciativy #Připrav Brno jsme se zúčastnili vernisáže výstavy Udržitelnost a civilizace, kterou jako putovní akci pořádá společnost Magnus Regio s producentkou Olgou Menzelovou. Výstava představuje třetí z cyklu autorských výstav prof. Miroslava Bárty, předního českého egyptologa a archeologa. Výstava zahrnuje celkem 39 solárně nasvícených panelů, které nabízí úvahy a propojení s událostmi napříč časem i místem. Autoři s podporou odborníků z oblasti vodárenství, odpadového hospodářství, sociologie i informačních technologií poskytují informace o tématech více či méně rezonujících v současné společnosti. Společným jmenovatelem výstavy je udržitelnost, proto není překvapením, že jsou zastoupena témata jako znečištěná voda, pesticidy, mikroplasty, plýtvání jídlem, zástavba zemědělské plochy, těžba kovů nebo overturismus. Další termín prostupující výstavou je globální, protože spousta problémů je společná pro různé kontinenty a naopak řešení nových výzev nestačí provádět na lokální úrovni, ale je nezbytné je řešit v širším kontextu.

Připrav Brno

Z témat, jež propojují firmy ASIO NEW a ASIO TECH nás nejvíce zasáhla témata nedostatečné vodohospodářské infrastruktury v (nejen) rozvojových zemích, plýtvání vodou v zemědělství i omezené možnosti recyklace odpadních vod.

Jedním z opakujících se apelů celé vernisáže byla ochotná spolupráce – ať už mezi jednotlivými resorty vlády (MPO, MŽP, MZe) v rámci legislativy, nebo mezi vodohospodáři a zemědělci či přírodovědci na poli praktickém. Jsou to kompromisy, které jsou dnes nezbytné pro to, abychom se naučili chovat udržitelně.

Výstavu vřele doporučujeme všem, kterým není lhostejné, v jakém stavu naši planetu předáme budoucím generacím.

Ing. Martina Polášková

recyklace textilu