Recyklace vod – seminář

9. 2. 2023

Firma ASIO TECH, spol. s r.o. se jako firma snaží podporovat cirkulární ekonomiku (CE), kde se dá, proto jak sponzorsky, tak personálně podpořila seminář na téma Mikrobiální kvalita recyklovaných odpadních vod v souladu s platnou legislativou.

Seminář uspořádala odborná skupina při CzWA Čistění a recyklace městských odpadních vod a OS Biologie vody, kde mimo jiné také v rámci Asociace pro vodu působí několik pracovníků firmy. Seminář se konal 1. února v Praze v konferenčním centru. Naše příspěvky se týkaly projektu OKTAGON (Ing. Lucie Báborská), který na brněnské čistírně simuloval výrobu užitkové vody z komunálních vod a jeho cílem bylo odzkoušet nejrůznější technologie na čištění odpadních vod a ověřit i nákladovost, a tedy ekonomické efekty recyklace. Druhý příspěvek (Ing. Markéta Feixová) pak byl věnován již realizovaným akcím a zkušenostech s realizací dodávek s recyklací vod.

Mikrobiální kvalita recyklovaných odpadních vod v souladu s platnou legislativou
Obr. Profesor Wanner a jeho příspěvek o legislativě v EU týkající se recyklace vod

Z našeho pohledu tak seminář navázal na náš tradiční podzimní seminář, který by rovněž věnován problematice recyklace, která by měla být tam, kde je to jen trochu možné samozřejmostí. Paradoxní ale je, že jako ČR chceme na jedné straně v rámci ústavy vodu vyzvednout, ale na druhé straně ve skutečnosti k ní uplatňujeme z hlediska udržitelnosti horší přístup než k jakémukoliv odpadu. Pro odpady platí, že jako první je recyklovat je… V případě vody pak prioritně platí (nerecyklovat) – i legislativa je tak nastavená, aby bylo nejjednodušší po použití vypustit vodu do toku, což v podstatě znamená draze čistit a v pak hotový produkt (ale pořád ještě odpadní vodu podle české legislativy) s nějakým zbytkovým znečištěním nechat odtéct a následně pak za obrovské prostředky řešit problematiku trofizace vod (sinice apod.), nebo zbytkového znečištění v případě použití povrchové vody k dalšímu použití. Není kratší a levnější cesta odpadní vodu nevypouštět, maximálně recyklovat, a tak chránit podzemní a povrchové vody…

Ing. Karel Plotěný