Reportáž ČT o využití odpadních vod a vodním auditu

18. 8. 2021

260 mil. m 3 vody odteče ročně z českého průmyslu do kanalizace, většina by se přitom dala recyklovat. Ministerstvo průmyslu a obchodu teď proto přispívá firmám na tzv. vodní audity . Ty mají pomoct s tím, kde a jak vodu ušetřit.

V rámci reportáže České televize byl zmíněn v současnosti jeden z největších projektů zabývajících se recyklací vody. Cílem projektu „ Polygon recyklace vod “ je demonstrovat možnosti úprav odtoku z  komunální čistírny odpadních vod pro jeho recyklaci v různých oblastech využití.

Více se dozvíte přímo v reportáži.

Pro recyklaci vody využíváme technologie: membránové filtrace – mikrofiltrace, ultrafiltrace , nanofiltrace a reverzní osmóza, dále koagulace, flokulace, sedimentace, písková filtrace, sorpce a pokročilé oxidační procesy – UV záření a ozonizace. Technologie jsou zapojeny buď samostatně a nebo v různých kombinacích mezi sebou z důvodu dosažení požadované účinnosti odstranění polutantů pro vybraný segment recyklace.