Sanhyga 2016 a ostrovní systémy

26. 10. 2016

ASIO, spol. s r.o. se účastnilo příspěvkem o  ostrovních systémech a jejich řešení po stránce vodařské – jak v takových případech optimálně řešit zásobování pitnou a užitkovou vodou a naopak jak vyřešit odpadní vody. V podstatě to byla příležitost odprezentovat celou nabídku výrobků firmy ASIO, spol. s r.o. použitelných pro tyto účely - AS-REWA nádrže na srážkové vody , AS-GW/AQUALOOP čistírna na šedé vody , AS-GEOFLOW na závlahu a ukázat, že ASIO umí nabídnout komplexní řešení.

Využití vody v domě

Zajímavá ale byla i celá řada dalších přednášek např. pánů Pospíšila a Žabičky k problematice hygienického zabezpečení vodovodů, pana Poliaka k navrhování nádrží na závlahu dešťovou vodou nebo zástupců SvF TU z Košic, kteří prezentovali zelené střechy a zelené stěny využitelné k čištění a recyklaci šedých vod.

Ing. Karel Plotěný