Sanitace venkova – příspěvek na konferenci Voda 2023 v Litomyšli

5. 10. 2023

Jako ASIO jsme na konferenci CzWA, která se konala v kouzelném prostředí města Litomyšle, přispěli několika příspěvky. Jeden z nich byl věnován problematice odkanalizování venkova.

V příspěvku je konstatován stav v oblasti odkanalizování (sanitace) venkova a na konkrétních číslech ukázány závislosti týkající se udržitelného přístupu k řešení venkova, tj. vliv na ekologické, sociální a ekonomické parametry.

Z údajů je zřejmé, že k odkanalizování se nedá přistoupit šablonovitě a že budeme muset změnit myšlení a akceptovat i jiné přístupy, než je centrální kanalizace. Dokonce by bylo možné to celé pojmout jako výzvu a do sanitace zahrnout úplný cyklus živin – řešilo by se tak hned několik vizí – cirkulární ekonomika, adaptace na změnu klimatu, uhlíková stopa…

odkanalizování

Příspěvek v rozšířené formě naleznete na YouTube

Ing. Karel Plotěný