Seminář na téma – Udržitelné hospodaření s vodou pro města a obce _ 25.11.2021

4. 11. 2021

UDRŽITELNÉ HOSPODAŘENÍ S VODOU PRO MĚSTA A OBCE

Termín semináře:
čtvrtek – 25. listopadu 2021 od 14:00 (prezence účastníků od 13:30 hodin)

Místo konání:
Vinné sklepy Skalák – www.sklepskalak.cz, (Skalka 85, Skalka u Ježova)

Seminář je ZDARMA

Pro koho je seminář určen?
zástupci obcí a měst (starostové, místostarostové, vedoucí odborů), podnikatelské subjekty, příspěvkové organizace, nemocnice, technické služby, školy

Program semináře:

 • Rozvoj v oblasti životního prostředí, využití srážkových vod a efektivní využívání vody v obcích a městech z pohledu Jihomoravského kraje
  Lukáš Dubec, 1. náměstek hejtmana JMK pro životní prostředí
 • Dotační možnosti na hospodaření s vodou a úpravu zeleně – nové dotační období 2021 – 2027
  Ing. Pavel Uhlíř, obchodní ředitel, Alumbrado s.r.o.
 • Využití dešťové a recyklované odpadní vody v návaznosti na vodní audity, příklady z praxe
  Jan Němeček, obchodní ředitel, ASIO TECH, spol. s.r.o.
 • Hospodaření s vodou v krajině, možnosti budování nových zdrojů pitné vody pro obce a města
  Ing. Jan Hillerman, PhD., obchodní ředitel, GEOtest, a.s.
 • Řešení pro kvalitu, distribuci a úspory vody
  Ing. Petr Hajný, jednatel a výkonný ředitel, HUTIRA – VISON, s.r.o.
 • Přínosy nových technologií v oblasti hospodaření s vodou, řešení pro obce v suchých oblastech ČR
  Ing. Karel Vlach, generální ředitel, ENBRA a.s.

HARMONOGRAM SEMINÁŘE

13:30 – 14:00 Prezence účastníků
14:00 – 18:00 Přednášky

... přihlášky na http://ohkhodonin.cz/seminare/seminar-na-tema-udrzitelne-hospodareni-s-vodou-pro-mesta-a-obce/