Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře 2017

2. 6. 2017

Letos ve stejném termínu jako VOD-KA a přesto opět vyprodané. Buď je ta Kutná Hora tak přitahující svou atmosférou, nebo je to tou tradicí, a nebo, že by atraktivní program a pozorní pořadatelé? Prostě pro řadu vodoprávních úřadů je to akce číslo 1 a dávají to najevo i svou přítomností v sále – stále plný sál.

Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře 2017

To, že tuto akci podporujeme jak sponzorsky, tak i přednáškami je pro nás jako firmu (tentokrát nově) ASIO NEW, spol. s r.o. ctí. Letos byly na pořadu dokonce dvě provokativní a inspirativní „ASIO“ přednášky – první o  provádění revizí na ČOV – „Zkušenosti z provádění revizí“ a druhá pak o řešení menších aglomerací – „Decentrál stále nechtěné dítě“. Potěšilo, že jsme přednáškou o decentrálu inspirovali i starostu Kutné Hory k řešení jednoho jejich problému, zasáhli osvětově do řešení problematiky sucha, které přednášel RNDr. Punčochář a rozpoutali debatu o odpadech ve vztahu k odpadním vodám viz propastný rozdíl mezi zákonem o odpadech a o vodách z pohledu problematiky cirkulární ekonomiky . Z tohoto pohledu zákon o vodách propadá na celé čáře – jedna věta o recirkulaci a jinak je to zákon o likvidaci bez motivace k udržitelnosti, navíc podporující restrikcemi antisociální ustanovení o jímkách na vyvážení. Z výrobků, které jsme přímo propagovali pak byl největší zájem o  inteligentní vodoměr a detektor úniku vody AS-WaterOwl, proti zápachové vložky do kanálových vstupů AS-OREO a biofiltry AS-ZEON . O biofiltrech pak bylo i nejvíce kuloárních debat – není filtr jako filtr, stále přetrvává u řady lidí nedůvěra vytvořená dodávkami horizontálně protékaných filtrů, nebo vegetačních čistíren .

Ing. Karel Plotěný