Světový den toalet

5. 12. 2023

Před čtrnácti dny jsme si připomněli světový den toalet. Den, kdy si připomínáme, že hygienická krize stále není vyřešena a že 3,5 miliardy lidí na celém světě stále nemá přístup k řádným hygienickým zařízením, což ohrožuje jejich důstojnost a zdraví.

Světový den toalet

Zdroj foto:https://www.worldtoiletday.info/

Možná vás zajímá, proč jsou na logu Světového dne toalet kolibříci. Důvod je jednoduchý: V jednom dávném příběhu kolibřík bojoval s velkým lesním požárem tak, že nosil v zobáku malé kapky vody sem a tam, zatímco ostatní zvířata jen přihlížela. Kolibříkovo počínání, ať už bylo jakkoli malé, přispělo k vyřešení významného problému. Proto bychom se všichni měli snažit být jako kolibřík a dělat, co můžeme, pro řešení hygienické krize, a to nejen na Světový den toalet, ale každý den. Pokud se chcete dozvědět více o souvislosti mezi kolibříkem a Světovým dnem toalet, můžete navštívit webové stránky kampaně, kterou zahájila organizace UN Water.

 

Vaše činy - byť malé - pomohou zlepšit toalety a hygienické systémy a chránit přírodu. Nyní odpočítáváme čas do roku 2030 a zbývá pouhých sedm let k dosažení cíle udržitelného rozvoje č. 6 (SDG 6) - bezpečných záchodů a vody pro všechny do roku 2030.

 

V současné době je svět na vážné cestě. V oblasti hygieny musíme pracovat pětkrát rychleji.

Překlad článku Ing. Karel Plotěný

Zdroj: https://www.worldtoiletday.info/?nm=2023-11