Webinář "Kalová koncovka (kaloman, VIA ALTA)"

28. 10. 2021

Kalové a odpadové hospodářství

Připravili jsme pro vás další bezplatný on-line seminář (webinář) tentokrát na téma "Kalová koncovka (kaloman, VIA ALTA)" , který je již nyní dostupný na ASIO YouTube: https://youtu.be/9sK61gYVuRw

Anotace: Ve světle nastupující legislativy představuje nakládání s kalem stále větší výzvu zejména pro menší obce. Technologie odvodnění kalu AS-DEHYDRÁTOR představuje pro obce ideální řešení, jak snížit objem vyprodukovaného kalu a následně ho využít k hygienizaci a aplikaci na zemědělskou půdu. Při webináři budou představeny možnosti, jak s kalem nakládat co nejefektivněji.

Současně vás zveme na naše podzimní semináře/webináře na téma:

Aktuality legislativní i technické (aneb co se objevilo nového v době „covidové“)

V době "covidové" došlo ke spoustě změn ve všech směrech. V rámci semináře vám přineseme novinky z vodohospodářství, a to z oblasti legislativní a technické.

Témata semináře

  • Šedé vody – legislativa, technika i zkušenosti z praxe
  • Chatové oblasti a jejich řešení – přerušovaně užívané objekty + nová čistírna odpadních vod AS-MONOcomp CHATA
  • Vegetační ČOV – náklady, provoz, výsledky
  • Suché záchody – uplatnění a praktické postřehy
  • Recyklace bazénových vod – AS-POOLREC – provozní úspory, realizované projekty
  • Modrozelená infrastruktura – řešení a nové výrobky, pokrok v myšlení, střety s legislativou
  • Zkušenosti z vodohospodářských scanů v průmyslu – jak na ně, a kde se opatření vrátí nejrychleji
  • Cirkulární ekonomika a zemědělství, udržitelnost v jejím kontextu představení případových studií
  • Vývoj sorbentu na odstranění a recyklaci fosforu a jeho uplatnění na komunálních čistírnách odpadních vod

Další informace:

Aktuality legislativní i technické (aneb co se objevilo nového v době „covidové“)