Webináře ASIO 2021

18. 1. 2021

Informace, inspirace, nové technologie, to jsou naše webináře, které pro vás připravujeme. Webináře jsou jako vždy bezplatné a dostupné od uvedeného data na YouTube ASIO.

29.01.2021 – Technické možnosti řešení decentrálu – domovní ČOV , maloprofilová kanalizace, přírodní způsoby, NASS

Anotace: Optimální řešení venkovských oblastí (i obcí) vychází z konkrétních podmínek na lokalitě. V rámci webináře bude provedeno srovnání jednotlivých řešení a jejich vhodnosti s ohledem na lokalitu. Srovnání variant by mělo být podkladem pro návrh udržitelného řešení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro obce. Webinář je vhodný jak pro odpovědné řešitele plánů (PRVK), tak i zastupitele obcí.

26.02.2021 – ASIO CARE – dozory, servisy, rekonstrukce atd.

Anotace: ASIO CARE je dnes již samostatné plnohodnotné oddělení servisu a péče o zákazníky. ASIO CARE má na starosti realizace, intenzifikace, rekonstrukce ČOV, úpraven vody, elektrických rozvaděčů a ostatního portfolia ASIO TECH a ASIO NEW. ASIO CARE technologický dozor je významným partnerem pro provozovatele komunálních a  průmyslových ČOV , ÚV a dalších.

26.03.2021 – Optimalizace vodního hospodářství v průmyslových závodech za pomoci auditu

Anotace: Podrobný popis možností optimalizace vodního hospodářství, který se jeví jako efektivní krok pro provozovatele a majitele závodu. Webinář bude zaměřený na reálné zkušenosti s obdobnými audity a na možnosti využití dotace pro vodní audity.

30.04.2021 – Čerpací stanice a další objekty na kanalizacích, OLK, měrné objekty (měření odtoku z objektů)

Anotace: Mezi tradiční výrobky firmy ASIO NEW bylo zařazeno hned několik novinek – nové typy odlučovačů lehkých kapalin (OLK), čerpací stanice se separátorem pevných částic a měrné objekty. Novinky mají za cíl zvýšení konkurenceschopnosti a v případě měrných objektů i doplnění nabídky o zařízení, které podpoří hospodaření s dešťovou vodou a využití srážkových vod v objektech s cílem uspořit investorům provozní náklady.

28.05.2021 – Recyklace bazénových a průmyslových odpadních vod pomocí membránových technologií (bazény, průmysl)

Anotace: Jednou z nejperspektivnějších recyklací vod je recyklace bazénových vod pomocí membránových procesů. ASIO TECH má s těmito procesy dlouholeté zkušenosti (i s realizací na průmyslových vodách) a z proběhlých výzkumných projektů i použitelné pilotní jednotky schopné simulovat reálný provoz a tím pádem i zpracování nabídek s vyčíslenými investičními a provozními náklady. Investor je tak schopný posoudit únosnou návratnost.

25.06.2021 – Hospodaření s dešťovou vodou (ve velkém i malém) – velká Dešťovka, AS-TTE ROŠTy

Anotace: Akumulace srážkové vody a možnosti jejího dalšího využití. Technologie pro úpravu dešťové vody a návrhy vhodných akumulačních jímek. Výměna nepropustných povrchů za propustné. Studie, projekt, dotace, realizace. Dotační výzva č. 144.

30.07.2021 – Šedé vody, technická řešení a stávající legislativa (legislativa v Německu, hodnocení rizik)

Anotace: Recyklace šedých vod se pomalu prosazuje do praxe. O tom, jak je řešena legislativa kolem šedých vod v Německu a o změně v české legislativě (Zákon o zdraví lidu), podle které se bude postupovat při použití recyklovaných šedých vod ve veřejných budovách, bude pojednávat webinář určený jak pro projektanty, tak i pracovníky úřadů.

27.08.2021 – Gastro aneb Zpracování kuchyňských odpadů

Anotace: Kuchyňské odpady jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad, a tak je s ním nutné zacházet. V podstatě jsou možné dva způsoby – sběr, anebo likvidace odpadů v místě. Likvidace v místě je možná řízenou kompostací (rychlokompostování ve speciální zařízení) nebo tepelnou destrukcí (změna na ostatní odpad a pak kompostace). ASIO NEW má v nabídce jak kompostovací, tak i destrukční zařízení, s jejich funkcemi budete seznámeni v rámci webináře.

24.09.2021 – Komunální čistírny odpadních vod – centrální systém čištění odpadních vod

Anotace: Zásady projekční přípravy komunálních ČOV , alternativy a řešení vzniklých problémů při provádění „díla“ jako generální dodavatel stavby včetně video záznamů a fotek z realizovaných akcí.

29.10.2021 – Kalová koncovka (kaloman, VIA ALTA)

Anotace: Ve světle nastupující legislativy představuje nakládání s kalem stále větší výzvu zejména pro menší obce. Zařízení AS-DEHYDRÁTOR představuje pro obce ideální řešení, jak snížit objem vyprodukovaného kalu a následně ho využít k hygienizaci a aplikaci na zemědělskou půdu. Při webináři budou představeny možnosti, jak s kalem nakládat co nejefektivněji.

26.11.2021 – Modrozelená infrastruktura a její uplatnění v praxi (chytrá města)

Anotace: ASIO NEW je lídrem v oblasti dodávek pro MZI. Má k dispozici celou řadu vhodných výrobků a disponuje také rozsáhlým KNOW-HOW pro jejich použití. Svoji nabídku stále doplňuje, a tak součástí webináře bude i představení několika novinek.

17.12.2021 – Nové výrobky a řešení pro rok 2022 + PF 2021

Anotace: ASIO je inovativní, a tak se předpokládá, že pro rok 2022 bude opět připraveno několik novinek. V rámci výzkumných projektů se jich několik připravuje a pokud si to zákazníci vyžádají, tak bude monitorován trh a hledány další vhodné technologie po celém světě.

Informace k jednotlivým bezplatným webinářům najdete na: https://www.asio.cz/cz/seminare

Dotazy prosím směřujte na asio@asio.cz