Změna stavebního zákona - v čem se nás to dotkne?

29. 2. 2024

Čistírny odpadních vod (ČOV)

V letošním roce nastane čas, kdy konečně dojde ke změně stavebního zákona. Bohužel nebo bohudík. Tato změna se dotkne i vodního zákona, a ještě k tomu přibude změna zákona o správních poplatcích. Čili mnoho změn najednou, které mohou zkomplikovat vyřízení povolení a přinést s sebou nepříjemné překvapení.

Změna stavebního zákona

Od 1. 7. 2024 vzejde v platnost novela stavebního zákona, kde již nenajdeme §15a, dle kterého šla domovní čistírna povolit na ohlášení. Nyní se tak bude dát legalizovat domovní čistírna odpadních vod jen klasickým povolením dle §8. S tím souvisí i §9, dle kterého lze domovní čistírnu odpadních vod povolit na maximálně 10 let. Dříve u ohlášení šlo domovní čistírnu odpadních vod legalizovat na dobu neomezenou. Dohled nad domovní čistírnou odpadních vod povolenou formou ohlášení nyní už nebude držet revizní technik, který provedl revizi 1x za dva roky, ale obecní stavební úřad formou dokládáním rozborů vzorků z odebrané vyčištěné odpadní vody v četnosti 2x ročně.

Další změnou při běhání na úřadech bude značné odlehčení Vaší peněženky. Správní poplatek při vyřízení povolení čistírny odpadních vod se zvedne ze 300 Kč (500 Kč při ohlášení) na jednotnou kulatou sumičku 10 000 Kč (!!!).

 Čistírna odpadních vod

  • Na stavbu domovní čistírny odpadních vod po 1. 7. 2024 bude vydáváno již pouze povolení. 
  • Povolení bude vydáváno maximálně na 10 let.
  • Obecnímu stavebnímu úřadu bude nutné dokládat rozbory vzorků v četnosti minimálně 2x ročně.
  • Správní poplatek při získání povolení domovní čistírny odpadních vod bude 10 000 Kč a při prodloužení povolení domovní čistírny odpadních vod 2 000 Kč.
  • Účinnost stavebního zákona, vodního zákona i nové správní poplatky platí od 1. 7. 2024.

Ing. Michal Mrkývka