Úprava vody pro průmyslové účely

Úprava vody pro různé typy průmyslových aplikací - energetika, stavebnictví, farmaceutický průmysl, zdravotnictví a dalších pomocí membránových technologií, reverzní osmózy, atd…

Úprava vody v průmyslu zahrnuje pokročilé technologické metody a procesy, jež přeměňují znečištěnou vodu na vodu, kterou je možné v průmyslové výrobě dále využívat. Z hlediska kvality produkované vody, společnost ASIO, spol. s r.o. nabízí technologie úprav pro technickou, užitkovou, demineralizovanou a ultračistou vodu. Co se týče zdroje vody standardně řešíme úpravny pro povrchové vody (říční, dešťová, stojatá), podzemní vody (studniční, hlubinné vrty), odpadní vody - recyklace a taktéž pro vody zasolené - brakické. Technologické linky reverzní osmózy je možné použít také pro odsolování mořské vody. Z hlediska aplikací děláme úpravny pro energetiku - kotelny, teplárny, elektrárny a také chladící vody, teplovody a parní hospodářství.

Z průmyslových odvětví se jedná hlavně o: terciální dočištění odpadních vod, potravinářství (mlékárny, pivovary, zpracování masa, vinařství), chemický průmysl, průmysl povrchových úprav, automotive, prádelny, strojní průmysl, textilní průmysl, sklářský průmysl.