Lapáky tuků a oleje AS-FAKU

Lapáky tuků a oleje pro restaurace, kuchyně, hotely, školy, nemocnice jsou používány pro odstranění tuků z odpadních vod a zadržení tuků v tomto zařízení. Nedochází tak k odvedení tuku do kanalizace. Tuk v kanalizaci působí problémy, které bychom rozhodně neměli ignorovat. Jde především o komplikace mechanické, např. zanášení kanalizace, a hygienické, jako je nepříjemný zápach, apod…

Získejte informace o produktu

Lapáky tuků a oleje pro restaurace, kuchyně, hotely, školy, nemocnice jsou používány pro odstranění tuků z odpadních vod a zadržení tuků v tomto zařízení. Nedochází tak k odvedení tuku do kanalizace. Tuk v kanalizaci působí problémy, které bychom rozhodně neměli ignorovat. Jde především o komplikace mechanické, např. zanášení kanalizace, a hygienické, jako je nepříjemný zápach, apod. Zároveň je tuk velkým problémem v samotném procesu čistění odpadních vod, kdy se ve splaškové vodě dostane do čistírny odpadní vody. Tam výrazně zhoršuje sedimentační vlastnosti kalu a tím snižuje účinnost čistícího procesu a následně i odtokové parametry.

V těchto případech slouží lapáky tuku jako místo, kde dojde k vysrážení a zachycení tuků odtékajících v odpadní vodě z kuchyní a potravinářských či průmyslových provozů. Lapač tuků funguje jako účinná ochrana kanalizace a ostatních zařízení kanalizační sítě před zanášením nebo zalepením. Lapáky jsou vhodné pro použití do restaurací, hotelů, penzionů, fast foodů, jídelen, řeznictvích, provozů na zpracování masa.

Výběr optimálního typu zařízení závisí na druhu tuků v odpadní vodě , jejich množství, velikosti průtoku odpadních vod apod. Například pro malé průtoky jsou vhodná zařízení jednodušší, které bývají zpravidla méně účinná, naopak pro větší množství tuků doporučujeme zařízení s vyšší účinností, což ale představuje náročnější technologii i požadavky na konstrukční řešení. Všechny lapáky tuků z našeho produktového portfolia jsou konstruované podle norem ČSN EN 1825-1 , v materiálovém provedení – polypropylen, polyethylen, beton a nerezová ocel (nesou označení shody „CE“).

Typy a provedení lapáku tuku:

 • AS-FAKU ER/FR – hranatý lapák určený pro zasazení do terénu,
 • AS-FAKU FR – hranatý lapák vhodný pro volné umístění do místnosti,
 • AS-FAKU EO/PB – kruhový lapák v dvouplášťovém provedení určený pro zasazení do země,
 • AS-FAKU EO/PB/SV – kruhový lapák určený pro zasazení do země pod hladinu spodní vody,
 • AS-FAKU FOZ/MANUAL - lapák určený pro volné umístění do místnosti s mechanickým zařízením pro odčerpání tuku a následným výplachem. Vybavený je manuálním ovládáním;
 • AS-FAKU/AUTO – lapák s plně automatickým a programovatelným ovládáním

Podle počtu jídel za den je možný tento orientační návrh:

do 200....................velikost NS 2
do 200 - 400 ...........velikost NS 4
do 400 - 600 ...........velikost NS 7

AS-FAKU ER / FR

AS-FAKU ER - hranatý - pro osazení do terénu
Lapáky tuku typu ER jsou konstruovány pro osazení na venkovní kanalizaci, k zakopání do terénu. Svojí konstrukcí umožňují osazení na podkladní betonovou desku a u samonosných verzí přímé zasypání štěrkopískem bez obetonování, pokud je lapák nepojízdný, umístěný v zeleném pásu a pokud není vysoká hladina spodní vody.

AS-FAKU FR - hranatý - pro volné osazení do místnosti
Lapáky tuku FR jsou konstruovány pro volné osazení na odpadní potrubí v suterénních místnostech, sklepích a pod.

Ukázka z prováděných statických výpočtů,
které standardně provádíme u všech typových řad

LAPÁKY TUKU ER PRO OSAZENÍ DO ZEMĚ

Typ Jmen. velikost Celkové rozměry Počet vstupů Výška vtoku Výška odtoku Hmotnost
[NS] L x B x H [mm] [ks] Hv [mm] (DN) Ho [mm] (DN) [kg]
1 ER 1 1040 x 700 x 1040 1 790 (100) 720 (100) 90
2 ER 2 1360 x 1000 x 1160 1 900 (100) 830 (100) 130
4 ER 4 2660 x 1000 x 1160 2 900 (100) 830 (100) 350
5 ER 5 3160 x 1000 x 1260 2 900 (125) 830 (125) 390
7 ER 7 4160 x 1000 x 1260 2 900 (125) 830 (125) 530
8 ER 8 3160 x 1500 x 1260 2 900 (150) 830 (150) 580
10 ER 10 3660 x 1500 x 1260 2 950 (150) 880 (150) 650
15 ER 15 3660 x 2000 x 1660 2 1170 (200) 1100 (200) 840
20 ER 20 4660 x 2000 x 1660 2 1170 (200) 1100 (200) 950
25 ER 25 5660 x 2000 x 1660 2 1170 (200) 1100 (200) 1100

LAPÁKY TUKU FR PRO VOLNÉ OSAZENÍ NA PODLAHU

Typ Jmen. velikost Celkové rozměry Počet vstupů Výška vtoku Výška odtoku Hmotnost
[NS] L x B x H [mm] [ks] Hv [mm] (DN) Ho [mm] (DN) [kg]
1 FR 1 1040 x 750 x 1040 1 790 (100) 720 (100) 95
2 FR 2 1540 x 750 x 1040 1 820 (100) 750 (100) 135
4 FR 4 3100 x 750 x 1340 2 970 (100) 900 (100) 300
5 FR 5 3300 x 750 x 1340 2 970 (125) 900 (125) 330
7 FR 7 3280 x 1600 x 1340 3 1070 (125) 1000 (125) 480
8 FR 8 3380 x 1600 x 1340 3 1070 (150) 1000 (150) 530
10 FR 10 4000 x 1600 x 1340 3 1070 (150) 1000 (150) 570

AS-FAKU EO / PB
DVOUPLÁŠŤOVÉ PROVEDENÍ PRO OSAZENÍ DO ZEMĚ NAD HLADINU SPODNÍ VODY


AS-FAKU 4EO/PB

Dvouplášťové lapáky jsou dodávány jako zařízení určené k dobetonování na stavbě po uložení do výkopu, kdy plastový skelet tvoří ztracené bednění pro uložení betonové směsi do mezipláště. Po montáži (vybetonování) je potom únosnost nádrže lapáku zajištěna betonem a vodotěsnost původní plastovou skořepinou.
Dvouplášťová nádrž lapáku je opatřena potřebnou armovací betonářskou výztuží fixovanou na plastovou konstrukci s předepsanou tloušťkou krycí vrstvy betonu.
Po instalaci je lapák vodotěsný ve smyslu požadavků ČSN 750905.

Výhody systému DVOUPLÁŠŤOVÝCH nádrží:

 • malá hmotnost zařízení /přeprava, osazování/
 • betonáž na místě bez bednění a armování
 • přesná poloha armovací výstuže ve fixaci na plastový plášť
 • 100% ochrana proti korozi betonu agresivitou podzemních vod
 • 100% vodotěsnost nádrže
 • statická dimenze betonové vystélky podle potřeb místa osazení (standardně jsou lapáky dodávány pro statické zatížení tlakem zeminy při základové spáře v hloubce 5m a s pojezdem středně těžkých vozidel)


LAPÁKY TUKU …EO/PB PRO OSAZENÍ NAD HLADINU SPODNÍ VODY

Typ Jmen. velikost Průměry [mm] Počet nádrží DN Výška nádrže Výška vtoku Výška odtoku Hmotnost Celkový objem betonu
[NS] D / D1 D2 / D3 [ks] [mm] H [mm] Hv [mm] Ho [mm] [kg] [m 3 ]
1 EO/PB 1 950 / 1275 - 1 100 1090 790 720 95 0,54
2 EO/PB 2 1200 / 1525 - 1 100 1190 790 720 165 0,81
4 EO/PB 4 1600 / 1930 - 1 100 1290 890 820 280 1,41
5 EO/PB 5 1800 / 2130 - 1 125 1290 890 820 390 1,62
7 EO/PB 7 2000 / 2330 - 1 125 1390 990 920 430 1,97
8 EO/PB 8 2100 / 2430 - 1 150 1390 990 920 480 2,08
10 EO/PB 10 1200 / 1530 1905 / 2240 2 150 1390 990 920 180+410 3,02
15 EO/PB 15 1520 / 1850 2180 / 2510 2 200 1540 1090 1020 290+530 4,10
20 EO/PB 20 1760 / 2090 2680 / 3010 2 200 1540 1090 1020 340+610 5,20
25 EO/PB 25 1920 / 2250 2880 / 3210 2 200 1540 1090 1020 390+690 5,70

AS - FAKU EO / PB / SV
DVOUPLÁŠŤOVÉ PROVEDENÍ PRO OSAZENÍ POD HLADINU SPODNÍ VODY


AS-FAKU 4EO/PB/SV

Konstrukce nádrží těchto lapáků spojuje výhody plastů a betonu. Základní plastová dvouplášťová nádrž využívá vlastností plastů - lehkost, vodotěsnost, chemickou odolnost, a současně je i nosičem pro armaturu budoucí betonové výstelky v meziplášti.
Po vybetonování vnitřního mezipláště získává nádrž statické vlastnosti betonových zařízení - únosnost a odolnost proti tlaku zeminy (do hloubky 5 m zákl. spáry - standardně) a zatížení od pojezdu středně těžkými vozidly.
Plastové stěny dokonale chrání betonovou konstrukci proti agresivitě jak místních
odpadních vod, tak případné agresivitě vod podzemních.

Inovace řešení spočívá ve spojení výhod konstrukce nádrží z plastů a z betonu a eliminaci dosavadních nevýhod:

 • propustnost betonu a ne vždy spolehlivá vodotěsnost
 • koroze betonu v agresivní vodě a nutnost dodatečné izolace nádrže
 • omezení ve statické dimenzi plastů a jejich menší únosnost při hloubce osazení a při hladině spodní vody


LAPÁKY TUKU …EO/PB/SV PRO OSAZENÍ POD HLADINU SPODNÍ VODY

Typ Jmen. velikost Průměry [mm] Počet nádrží DN Výška nádrže Výška vtoku Výška odtoku Hmotnost Celkový objem betonu
[NS] D / D1 D2 / D3 [ks] [mm] H [mm] Hv [mm] Ho [mm] [kg] [m 3 ]
1 EO/PB/SV 1 950 / 1275 - 1 100 1240 940 870 120 0,73
2 EO/PB/SV 2 1200 / 1525 - 1 100 1340 940 870 195 1,09
4 EO/PB/SV 4 1600 / 1930 - 1 100 1440 1040 970 310 1,85
5 EO/PB/SV 5 1800 / 2130 - 1 125 1440 1040 970 440 2,15
7 EO/PB/SV 7 2000 / 2330 - 1 125 1540 1140 1070 510 2,61
8 EO/PB/SV 8 2100 / 2430 - 1 150 1540 1140 1070 570 2,78
10 EO/PB/SV 10 1200 / 1530 1905 / 2240 2 150 1540 1140 1070 230+490 3,67
15 EO/PB/SV 15 1520 / 1850 2180 / 2510 2 200 1690 1240 1170 340+600 4,90
20 EO/PB/SV 20 1760 / 2090 2680 / 3010 2 200 1690 1240 1170 390+700 6,20
25 EO/PB/SV 25 1920 / 2250 2880 / 3210 2 200 1690 1240 1170 460+780 6,90

Vybrané reference:

AS-FAKU 10 ER, město: Mladá Boleslav (TESCO), CZ
AS-FAKU 7FOZ, město: Opava (OC BREDA), CZ
AS-FAKU 4FR, město: Praha (AXA), CZ

Ke stažení

Obecné

PDF

Provozní deník

PDF 220 kB, 21. 4. 2016
PDF

Provozní řád

PDF 391 kB, 21. 4. 2016
PDF

Návod k obsluze

PDF 1,1 MB, 28. 4. 2016

Výkresy typu AS-FAKU EO PB

DWG

AS-FAKU EO PB

DWG 492 kB, 19. 5. 2011
DWG

AS-FAKU EO PB osazení

DWG 213 kB, 19. 5. 2011
DWG

AS-FAKU-EO-PB-1

DWG 224 kB, 2. 5. 2016
DWG

AS-FAKU-EO-PB-2

DWG 227 kB, 2. 5. 2016
DWG

AS-FAKU-EO-PB-4

DWG 285 kB, 2. 5. 2016
DWG

AS-FAKU-EO-PB-5

DWG 211 kB, 2. 5. 2016
DWG

AS-FAKU EO-PB-7

DWG 227 kB, 2. 5. 2016
DWG

AS-FAKU-EO-PB-8

DWG 216 kB, 2. 5. 2016
DWG

AS-FAKU-EO-PB-10

DWG 233 kB, 2. 5. 2016
DWG

AS-FAKU-EO-PB-15

DWG 224 kB, 2. 5. 2016
DWG

AS-FAKU-EO-PB-20

DWG 223 kB, 2. 5. 2016
DWG

AS-FAKU-EO-PB-25

DWG 223 kB, 2. 5. 2016

Výkresy typu AS-FAKU EO PB SV

DWG

AS-FAKU-EO-PB-SV

DWG 497 kB, 19. 5. 2011
DWG

AS-FAKU-EO-PB-SV-osazení

DWG 214 kB, 19. 5. 2011
DWG

AS-FAKU-EO-PB-SV-1

DWG 203 kB, 2. 5. 2016
DWG

AS-FAKU-EO-PB-SV-2

DWG 218 kB, 2. 5. 2016
DWG

AS-FAKU-EO-PB-SV-4

DWG 217 kB, 2. 5. 2016
DWG

AS-FAKU-EO-PB-SV-5

DWG 211 kB, 2. 5. 2016
DWG

AS-FAKU-EO-PB-SV-7

DWG 212 kB, 2. 5. 2016
DWG

AS-FAKU-EO-PB-SV-8

DWG 212 kB, 2. 5. 2016
DWG

AS-FAKU EO PB SV 10

DWG 232 kB, 2. 5. 2016
DWG

AS-FAKU-EO-PB-SV-15

DWG 224 kB, 2. 5. 2016
DWG

AS-FAKU-EO-PB-SV-20

DWG 222 kB, 2. 5. 2016
DWG

AS-FAKU-EO-PB-SV-25

DWG 223 kB, 2. 5. 2016

Výkresy typu AS-FAKU ER

DWG

AS-FAKU ER

DWG 640 kB, 19. 5. 2011
DWG

AS-FAKU ER osazení

DWG 334 kB, 19. 5. 2011
DWG

AS-FAKU ER 1

DWG 459 kB, 8. 2. 2021
DWG

AS-FAKU ER 2

DWG 413 kB, 8. 2. 2021
DWG

AS-FAKU ER 4

DWG 387 kB, 8. 2. 2021
DWG

AS-FAKU ER 5

DWG 386 kB, 8. 2. 2021
DWG

AS-FAKU ER 7

DWG 391 kB, 8. 2. 2021
DWG

AS-FAKU ER 8

DWG 390 kB, 8. 2. 2021
DWG

AS-FAKU ER 10

DWG 471 kB, 8. 2. 2021
DWG

AS-FAKU ER 15

DWG 350 kB, 15. 9. 2021
DWG

AS-FAKU ER 20

DWG 302 kB, 15. 9. 2021
DWG

AS-FAKU ER 25

DWG 425 kB, 15. 9. 2021

Výkresy typu AS-FAKU FR

DWG

AS-FAKU FR 1

DWG 198 kB, 2. 5. 2016
DWG

AS-FAKU FR 2

DWG 199 kB, 2. 5. 2016
DWG

AS-FAKU FR 4

DWG 205 kB, 2. 5. 2016
DWG

AS-FAKU FR 5

DWG 206 kB, 2. 5. 2016
DWG

AS-FAKU FR 7

DWG 217 kB, 2. 5. 2016
DWG

AS-FAKU FR 8

DWG 217 kB, 2. 5. 2016
DWG

AS-FAKU FR 10

DWG 335 kB, 2. 5. 2016

Výkresy typu AS-FAKU FOZ EO ER

DWG

AS-FAKU-FOZ-schéma

DWG 325 kB, 26. 3. 2012
DWG

AS-FAKU-FOZ-schéma 2

DWG 291 kB, 26. 3. 2012
DWG

AS-FAKU-FOZ-Schéma poloautomat

DWG 368 kB, 26. 3. 2012
DWG

AS-FAKU-FOZ PPauto

DWG 386 kB, 26. 3. 2012
DWG

AS-FAKU-FOZ-PPauto 10

DWG 368 kB, 26. 3. 2012

Výkresy typu AS-FAKU B

DWG

AS-FAKU-ER-B-10

DWG 270 kB, 26. 3. 2012
DWG

AS-FAKU-ER-B-2

DWG 264 kB, 26. 3. 2012