Služby laboratoře

Photo: Služby laboratoře

Kontaktní osoby

Ing. Kateřina Maidlová
Mobil: 602 513 570
E-mail: maidlova@asio.cz

ROZBORY

Nabízíme Vám provedení rutinních analýz odpadních a pitných vod. Rozbory, které nenaleznete v našem ceníku, jsme schopni zajistit subdodávkou a dodat tak rozbor kompletní podle Vašich požadavků. Neváhejte nás kontaktovat pro získání cenové nabídky.

VZORKOVÁNÍ

Nabízíme odběry pitných vod, vod ke koupání, odpadních vod a kalů týmem zkušených certifikovaných vzorkařů. Odběry provádíme jak manuálně, tak s použitím automatického vzorkovacího zařízení.
Provádíme také všechny typy odběrů a, b, c dle NV 143/2012 Sb.

LABORATORNÍ TESTY

Nabízíme provedení laboratorních testů, které simulují procesy čištění a úpravy vod. Vedle běžných testů biologické čistitelnosti OV a fyzikálně-chemických procesů pro čištění průmyslových vod a úpravu pitných vod jsme schopni navrhnout design testu přesně podle Vašich požadavků a poté testy provést a vyhodnotit.

Provádíme např. testy:

 • nitrifikace,
 • denitrifikace,
 • uvolňování a akumulace fosforu,
 • odstraňování organického znečištění,
 • koagulace,
 • flokulace s výběrem vhodných činidel,
 • iontovou výměnu,
 • neutralizace - srážení,
 • sedimentační testy,
 • flotace,
 • filtrace,
 • membránové separace (MF, UF),
 • vzniklého kalu a další.

Ke všem testům zajišťujeme analýzy vstupních i výstupních vzorků vody.

SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ PROVOZŮ A POLOPROVOZŮ

Potřebujete pravidelně sledovat a vyhodnocovat účinnosti Vašich provozů a poloprovozů? Uděláme to za Vás! Zajistíme pravidelné vzorkování, doplňování provozních chemikálií, provedení analýz a vyhodnocení výsledků. Neváhejte se na nás obrátit.

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz