Získejte až 75% dotaci na využití dešťovky!

Datum: 20.2.2020
obrázek
Žijete v Brně a chcete využívat dešťovou vodu? Pomůžeme vám získat až 75% dotaci.

Neváhejte nás kontaktovat, pokud máte zájem o získání dotace. Navrhneme vám, jakým způsobem efektivně využívat dešťovou vodu a pomůžeme se zpracováním žádosti. Své dotazy směřujte na email: mrkyvka@asio.cz

Brno bojuje proti suchu a snaží se motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s dešťovou vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Dotační programy Nachytej Dešťovku a Zeleň střechám podporují vytváření zelených střech a využití srážkových vod. Tyto dotační programy jsou součástí opatření na adaptaci na změnu klimatu.

Dotační program Nachytej dešťovku! je určen pro úspěšné žadatele o dotaci v rámci již zavedeného dotačního programu Státního fondu životního prostředí „Dešťovka“. O dotaci můžete žádat od 1.2.2020 – 31.8.2020. Podmínkou získání dotace je místo realizace projektu na území města Brna.

Dotace jsou poskytovány na jednotlivé již realizované projekty týkající se hospodaření se srážkovou vodou ve variantách podporovaných MŽP:

Zdroj a více informací: https://ekodotace.brno.cz/

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required