Využití dešťové vody v obcích... dotace

Datum: 15.5.2020
obrázek
Výzva č. 144. Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami (podporovaná aktivita 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků).

Velká dešťovka dává možnost oprávněným žadatelům získat dotaci na podporované aktivity spojené se zajištěním povodňové ochrany intravilánu a hospodařením se srážkovými vodami. Celková dotace na schválené projekty je vypsána ve výši 1 miliardy Kč. Výzva se vztahuje na individuální projekty s minimální výší způsobilých realizačních výdajů 200 000 Kč (bez DPH).Podávání žádostí od 3. února 2020 do 11.1. 2021.

Mezi oprávněné žadatele, kteří mohou žádat o dotaci, patří kraje a obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky a státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení a další.

Akumulace srážkové vody pro zálivku veřejné zeleně

akumulace srážkové vody pro zálivku veřejné zeleně

... řešení viz https://www.asio.cz/cz/1105.velka-destovka

Výstavba a oprava nádrží za účelem zachycení srážkové vody

výstavba a oprava nádrží za účelem zachycení srážkové vody

Podzemní vsakovací zařízení

podzemní vsakovací zařízení

... řešení viz https://www.asio.cz/cz/as-krecht-link
... řešení viz https://www.asio.cz/cz/as-rigofill
... řešení viz https://www.asio.cz/cz/as-nidaplast-link 

Výměna nepropustných povrchů za propustné

výměna nepropustných povrchů za propustné

... řešení viz https://www.asio.cz/cz/zasakovaci-rosty-pro-zpevnene-povrchy-as-tte-rost 

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required