Sanhyga 2016 a ostrovní systémy

Datum: 26.10.2016
obrázek
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia uspořádala s přispěním dalších partnerů, tradičně v Piešťanech, tradiční setkání.

ASIO, spol. s r.o. se účastnilo příspěvkem o ostrovních systémech a jejich řešení po stránce vodařské – jak v takových případech optimálně řešit zásobování pitnou a užitkovou vodou a naopak jak vyřešit odpadní vody. V podstatě to byla příležitost odprezentovat celou nabídku výrobků firmy ASIO, spol. s r.o. použitelných pro tyto účely - AS-REWA nádrže na srážkové vody, AS-GW/AQUALOOP čistírna na šedé vody, AS-GEOFLOW na závlahu a ukázat, že  ASIO umí nabídnout komplexní řešení.

Využití vody v domě

Zajímavá ale byla i celá řada dalších přednášek např. pánů Pospíšila a Žabičky k problematice hygienického zabezpečení vodovodů, pana Poliaka k navrhování nádrží na závlahu dešťovou vodou nebo zástupců  SvF TU z Košic, kteří prezentovali zelené střechy a zelené stěny využitelné k čištění a recyklaci šedých vod.

Ing. Karel Plotěný

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required