Optimalizace návrhových parametrů ČOV v obcích do 2000 EO

Datum: 7.2.2019
obrázek
Návrh každé čistírny odpadních vod (ČOV) má svá specifika.

Každý projektant by měl zpracovat při návrhu čistírny odpadních vod vodohospodářský výzkum současného a výhledového stavu (počet připojených obyvatel, průmyslové producenty v obci, hydraulické poměry stokové sítě, stavebně-technický stav stokové sítě).

Přečtěte si zajímavý článek o optimalizaci návrhových parametrů pro výpočet čistíren odpadních vod (ČOV) do 2000 ekvivalentních obyvatel. Cílem článku je poukázat na používání jednotných „zavedených“ návrhových parametrů, které jsou v současné době nadhodnoceny a nerozlišují způsob dopravy odpadní vody na ČOV.

Odkaz na článek na tzb-info.cz: Optimalizace návrhových parametrů ČOV v obcích do 2000 EO

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required