Aktuality (20)

ASIO News - Číslo 39, leden 2008

ASIO a rok 2008 - 15 let na trhu, Způsoby likvidace odpadních vod v malých obcích, Nové technologie a norské fjordy, ČOV s membránovou technologií, Speciální projekty, Provoz ČOV po třech letech v Alžírsku, Veletrh ACQUAIRA, Zajímavé investiční akce a další ...

Spolupráce s AIESEC

V rámci spolupráce s AIESEC máme opět příležitost přivítat na půdě firmy ASIO zahraničního studenta. Po zástupcích Singapuru a Číny je to opět Číňanka. O tom, že se zapojila do života nejen firmy, ale i města svědčí to, že Kometa získala nadšeného fanouška ...

ASIO News - Číslo 40, březen 2008

Semináře JARO 2008, Odpadní vody jako zdroj surovin, spirální dehydrátor, URBIS 2008, IFAT 2008, Čištění odpadních vod v malých obcích, Problematika srážkových vod aneb řešení blízko vám, Dotace pro čištění odpadních vod, Vodohospodářské úsměvy a další ...

ASIO news - číslo 54. listopad 2011

ASIO i v betonu, Exkurze na MBR, HDV v Profesis, Dovolené a ČOV, Voda z komunikací a její předčištění, Cayenne, Francouzská Guyana, 07/2011, Žalmanův folkový Kyjov 2011, Weftec 2011, Naše účast na vzdělávací exkurzi v Mnichově, TOP MSP 2011

ASIO News - Číslo 41, květen 2008

Čištění vzduchu, odstranění zápachu, Nové technologie, nové možnosti, Podzimní semináře firmy ASIO - Návaznosti 2008, Vyhodnocení provozu, provozních a investičních nákladů na ČOV s aerobní termofilní stabilizací PRO 12 000 EO, Zkušenosti s certifikací DČOV v ČR, Výstava URBIS - ve znamení biofiltru a membrán, SFT filtr, Spirálový dehydrátor, Spirálový zahušťovač, Membrány pro velké ČOV a další ...

Zlatý @ TZB-info 2011

Hlasování čtenářů v soutěži Zlatý@TZB-info 2011 o nejlepší firemní internetové stránky z oboru TZB, stavebnictví a úspor energie.

ASIO News- Číslo 42, červenec 2008

15. výročí firmy ASIO, spol. s r.o., Pozvánka na semináře Návaznosti 2008, Konference Cyanobakterie 2008, Mezi 10 nej ..., Cyklistická expedice Česká Kanada, 19.listopad - světový den toalet, První realizace PCO v České republice, Voda po biologickém čištění, Eutrofizace na vodní nádrži Plumlov. Letos opět do Prahy na ForArch a další ...

Semináře Návaznosti 2008

Vazby čištění odpadních vod na vodoteče a nádrže (nutrienty, cyanobakterie), na půdu (problematika využívání kalů) a na vzduch (problematika zápachu) a nejčastější chyby při projektování.

ASIO News - číslo 43. září 2008

ASIO mezi deseti nej ... firmami v kraji, Intenzifikace zařízení s aktivací pomocí membrán (MBR), MBR - 5 let zkušeností na trhu, OLK - vhodnost použití polyetylenu a polypropylenu, Informace pro malé obce, Friends of Socotra, IWA World Water Congress and Exhibition, Kam s kalem z domovních čistíren a žump, ČOV Florencie aneb jak na jalové vody?, Zoologická zahrada Ostrava a další...

Fotosoutěž

Čím dál více lidí fotí a tak by bylo škoda, aby se o svou radost z fotografování nemohli podělit. ASIO, jako firma zabývající se vodou, proto vyhlašuje celoroční soutěže v kategoriích: Voda (mobil a fotoaparát) a ASIO (mobil a fotoaparát dohromady).

ASIO News - číslo 44. listopad 2008

19.listopad - světový den toalet, Desar, Hnědé vody - aneb bejvávaly časy, Sani-tank, Vesmírná toaleta, Čištění žlutých vod, Historie sanitace a čištění odpadních vod a další...

Semináře JARO 2009

Firma ASIO, spol s r.o. si dovoluje pozvat všechny vodohospodářské pracovníky, zástupce projekčních firem, pracovníky státní správy, pracovníky referátů ŽP, zástupce stavebních firem a všechny odborné pracovníky na pravidelné jarní semináře. Semináře jsou opět zařazeny do celoživotního vzdělávaní ČKAIT a akreditovány MV pro vzdělávání pracovníků ve státní správě.

Jarní semináře 2012 … "Vodohospodářské jednohubky"

TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami, Zasakování odpadních vod – Metodický pokyn MŽP k NV 416/2011, Provoz čistíren, Čerpání odpadních vod – nové možnosti, Využití energie z odpadních vod pro potřeby komunální sféry

E - learning

Přiblížit všeobecné informace všem a to i těm, kteří se nemohou zúčastnit našich seminářů, neboť víme, že čas je drahý. Zvýšit všeobecné povědomí o technických možnostech a případně i o legislativních novinkách v oblasti vodního hospodářství. Případně takto i pozvat na naše semináře, na kterých se o některá témata pak probírají podrobněji nebo vyprovokovat diskuzi, k čemuž Vám mohou posloužit i naše stránky. Závažná témata pak mohou takto být přenesena dál.

ASIO News - číslo 45. leden 2009

Co nás nezabije, to nás posílí, Jak se návrh nového vodního zákona vypořádal se srážkovými vodami, Možná jste četli obdobný inzerát, Výrobkový přístup v návrhu Vodního zákona, Workshop, Mimoběžky 2009, Návrh Vodního zákona a nové znění paragrafu 38, Návrh na změnu § 100 Vodního zákona o zpoplatnění vypouštění odpadních vod do vod podzemních, Fotosoutěž ASIO 2008 - vítězné fotografie, Workshop - Mimoběžky 2009, Světový den toalet není záležitostí k smíchu, Technologie FMX – novinka v nabídce a další ...

ASIO News - číslo 46. duben 2009

Odlučovače lehkých kapalin po x-té, Odstředivou silou k vyšší účinnosti, Čištění odpadních vod ve stavebním průmyslu, Malé obce s počtem obyvatel do 2000 mají letos naději, Deset let práce firmy ASIO, spol. s r.o. v Systému řízení kvality podle norem ISO 9000, Seminář v Moravské Třebové, Projekt DESAR, Korejské střípky a další...

ASIO News - číslo 47. květen 2009

Recyklace průmyslových a komunálních odpadních vod, Omezení rozvoje sinic na vodních nádržích, Výrobkový přístup v návrhu Vodního zákona, Exkurze pro „ruské šajby“ na čištění obtěžujícího zápachu na ČOVkách v okolí Mnichova, Membránové technologie jako výhodná varianta při intenzifikaci ČOV, Seminář - decentralizované nakládání s odpadními vodami, ASIO, spol. s r.o. - nové uspořádání technologie ČOV do 5 000 EO a další...

Nejlepší malá a střední firma v Brně

Dne 11.6.2009 se firma ASIO, spol. s r.o. umístila na třetím místě mezi nejlepšími malými a středními firmami města Brně.

Program sinice

Řízené dávkování látek pro srážení sinic APLIKAČNÍM PLAVIDLEM Pro tuto technologii je použito fyzikálně-chemického principu potlačování rozvoje SINIC a to dávkování koagulantu do povrchových vod. Plavidlo je možno použít na řízené a exaktní dávkování jakékoliv tekuté látky do nádrží s podrobným reportingem aplikace. Odstraňování biomasy z povrchu vodní hladiny pomocí PLAVIDLA PRO SEPARACI ČÁSTIC BIOMASY Pro tuto technologii je použito nechemického principu odstraňování biomasy a to mechanickou separací.

ASIO News - číslo 48. říjen 2009

Veselého Hydrosilvestra všem vodařům, ale nejen jim, přeje firma ASIO, spol. s r.o., Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, Nové technologie v oblasti čištění odpadních vod aneb ohlédnutí se za WATENVI, Zpráva o řešeni problému nedostatku vody a sucha v Evropské unii (2008/2074(INI)), HIC SUNT LEONES - odvádění srážkových vod, Podbanské - intenzifikace vodovodů a kanalizací, Dinosaury dorazily jedovaté sinice a ne jen asteroid, tvrdí vědci a další...

strana: ... 53