Aktuality (20)

Vzpomínkový koncert pro Josefa Prudila

Dne 07.10.2012 se koná koncert pro Pepu Prudila významného bývalého textaře např. Poutníků nebo Cimbál clasicu. ASIO již tradičně tuto akci sponzorsky podporuje.

24. 9. 2012

Postupim, Nuthetal - setkání projektu Operation SWAT

To, že takové setkání nemusí být jen o penězích a o technice (naše část projektu se zabývá koagulací řas a jejich separací), ale i o seznamování s  výslednými produkty.

20. 9. 2012

Webinář "Využití srážkové a šedé vody" se uskuteční 21.09.2012

Seminář zaměřený na využití srážkové a vyčištěné šedé vody jako vody užitkové na splachování, praní prádla a zálivku. Zdroje údajů, normy, technická řešení, legislativní východiska, udržitelný rozvoj.

10. 9. 2012

Provoz čistírny skládkových vod zahájen

V průběhu jarních měsíců na šlapanické skládce vyrostla budova, ukrývající technologii umožňující předčistit průsakové vody ze skládky tak, aby mohla být v omezené a kontrolované míře vypouštěna do veřejné kanalizace a ASIO, spol. s r.o. u toho bylo jako generální dodavatel stavby. ... zdroj http://www.slapanice.cz/aktuality/aktuality/361

26. 8. 2012

Jednoduché zařízení na úpravu šedých vod v RD

RD znamená v tomto případě rodinný dům. Asi se ptáte, zda vůbec má smysl o čištění šedých vod v rodinném domě uvažovat.

21. 8. 2012

Webinář "Domovní čistírny odpadních vod – legislativa" se uskuteční 24.08.2012

Nové legislativní předpisy pro vypouštění do vod povrchových a podzemních a odpovídající technická řešení zabezpečující jejich splnění.

14. 8. 2012

Studenti z AIESEC na praxi

13.07.2012 skončila u nás praxe tří studentů, kteří u nás strávili měsíc – Číňanka Judith a Američané Hannah a Jeremy – po nich nám zůstaly prezentace na téma šedé vody, energie z odpadních vod a další.

7. 8. 2012

Webinář - odlehčovací komory

V pátek 27.07.2012 se uskutečnil další z webinářů, tentokrát na téma odlehčovací komory. V hlavní roli se představil David Šmídek. Seriál webinářů tak pokračuje frekvencí 1x za měsíc. Do konce roku nás čekají ještě témata jako šedé vody, energie z odpadních vod, atd.

5. 8. 2012

Inovační vouchery - zavlažování vyčištěnou odpadní vodou a odpadní vodou s ohledem na zamezení znečištění podzemních vod

Nakonec i my, jako firma ASIO, spol. s r.o., jsme se po odstoupení několika firem z projektu zapojili z pozice několikátého náhradníka do programu inovačních voucherů ...

30. 7. 2012

Žalmanův folkový Kyjov 2012

V sobotu 11.08.2012 se koná v Kyjově tradiční Žalmanův folkový Kyjov. ASIO, spol. s r.o., jako sponzor, bude opět při tom. To že se jedná o folk není náhodou.

23. 7. 2012

Šedé vody – Potsdam-Golm /D/

Dne 16.07.2012 proběhla za účasti několika projektantů a investorů exkurze na realizované membránové čistírny – návštěva byla zaměřena především na problematiku šedých vod a jejich čištění s využitím membránových modulů Si Claro – jednalo se o vody ze studentské ubytovny pro 200 osob. Za ASIO organizoval Adam Bartoník.

20. 7. 2012

Šedé vody a  ČSN 756780

V Praze na Hydroprojektu proběhlo 26.06.2012 setkání TNK nad připomínkami k návrhu normy. Za ASIO, spol. s r.o. se zúčastnil Ing. Plotěný, neboť tématika je pro nás zajímavá, a to i z pohledu řešení projektu TAČR s názvem Šedé a srážkové vody.

16. 7. 2012

Voda v Brněnské přehradě je nejlepší za poslední desítky let ... mohli jste slyšet v rádiu

Voda v Brněnské přehradě vybízí ke koupání, podle hygieniků má nejlepší kvalitu za poslední desítky let. Čistá voda je i v ostatních přírodních koupalištích na jihu Moravy, nikde nejsou přemnožené sinice. V současném horkém počasí míří na přírodní pláže velké množství lidí, o své zdraví se tak nemusí bát.

13. 7. 2012

Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XXXIX. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP).

11. 7. 2012

AIESEC PARTNERS AWARDS 2012

Dne 21.06.2012 se konala v hotelu AVANTI již tradiční akce - AIESEC PARTNERS AWARDS 2012, kde je představeno nové vedení , cíle a vyhodnoceno minulé období. Tradičně jsou oceněny i spolupracující firmy a letos mezi nimi byla i naše firma. ASIO bylo oceněno v kategorii „Exchange partner AIESEC Brno“ za to, že se u nás vystřídalo postupně několik studentů a studentek z Číny , USA , Singapuru, … . Večer to byl už tradičně příjemný.

9. 7. 2012

Nová publikace Voda v domě a na chatě

V edice Grada vyšla knížka „Voda v domě a na chatě“ na které se autorsky, vedle prof. Šálka, podstatně podíleli i dva členové firmy ASIO, spol. s r.o.

3. 7. 2012

Školení OZO

Dne 25.06.2012 proběhlo na MŽP dlouho očekávané školení pro tzv. OZO, což jsou osoby, které mají provádět inspekci na domovních čistírnách osazených na ohlášení viz dle § 59 zákona O vodách.

1. 7. 2012

TOP MSP 2012 - 10 nejlepších

Právě bylo uzavřeno 4. kolo hodnocení firem v Soutěži TOP MSP 2012, máte možnost nahlédnout na seznam deseti firem postupujících do posledního kola hodnocení.

19. 6. 2012

Vedoucí realizačního týmu

Hledáme vedoucího realizačního týmu, který má zkušenosti s řízením zakázek v oblasti stavebnictví (minimálně 5 let) a s vedením týmu lidí podílejících se na úspěšné realizaci těchto zakázek.

9. 4. 2012

ASIO získalo ocenění u mezinárodní asociace IWA za projekt – Brněnská přehrada

Honour Award - Precipitation of phosphates at the inlet stream Into Brno reservior leading to the elimination of cyanobacterial proliferation

16. 3. 2012

strana: ... 51