Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění

16. 4. 2024

Asociace pro vodu ČR z.s., odborná skupiny Malé a domovní čistírny a odlučovače (OS ČAO) a Asociace čistírenských expertů SR, odborná skupina Malé a domovní ČOV, pořádají 30. - 31. 5. 2024 14. ročník diskusního semináře. Tematické zaměření je na problematiku čištění a recyklaci odpadních vod z malých zdrojů znečištění nejen v chráněných krajinných oblastech, decentrální řešení, venkov. Seminář je obvykle příležitostí pro debatu o praktických zkušenostech projektantů, dodavatelů, provozovatelů i vodoprávních úřadů a také je obohacen o informace z výzkumu v dané oblasti. Letos bude možné porovnat zkušenosti s decentrálními a přírodě blízkými způsoby v Čechách a na Slovensku. Součástí bude i exkurze, která probíhá druhý den. Letošní ročník se bude konat na Slovensku, v oblasti západních Tater, pohoří Roháčů.

Čištění odpadních vod

Příspěvky budou věnovány zejména řešení venkova, odkanalizování, technickým řešením čištění odpadních vod, včetně vegetačních (kořenových) čistíren, zkušenosti z praxe a výzkumu. Diskutovány budou revize domovních čistíren v ČR, legislativa v ČR a SR.

Podrobnější informace naleznete na stránkách www.czwa.cz, kde bude vyvěšen i program a přihláška na seminář. Přihlásit se je možné do 22. 5. 2024.

Těšíme se na Vaší účast.

Za skupinu ČAO CzWA - Věra Štiková, Karel Plotěný