ČOV v horách – tentokrát jinak

18. 5. 2020

Tradiční seminář o problematice decentrálních řešení čistíren odpadních vod se tentokrát koná formou webináře a to ve čtvrtek 4.6.2020 od 10.00 hod. Přihlašovací formulář a program najdete http://www.czwa.cz/ . Mimo jiné se s přednášejícími imaginárně vydáme do Rakouska a Německa a srovnáme používané typy čistíren a procesy povolování a provozování. Účastníci obdrží i překlady originálních revue článků a publikací k tomuto tématu. Seminář poskytne i unikátní zemědělský pohled na sucho a tím pádem i na souvislosti mezi vodou a půdou, ze kterých bychom měli vycházet při zacházení s vodou a kalem.

Ing. Karel Plotěný