Jak reálně přispět ke snížení potřeby pitné vody? Hlavně efektivně a bezpečně

31. 10. 2023

Šedé vody

Recyklace vody & energie

Mám pocit, že se na vodu tak trochu zapomíná, možná i z důvodu, že oproti ostatním energiím na inkasu, je položka za vodné a stočné nejmenší. Možná to je i dáno určitým pocitem z minulosti, že vody, hlavně pitné vody, je dostatek. Opak je pravdou, jen 1% vody na celé planetě, lze považovat za vodu pitnou, a to ještě po několika stupňovém čistění. Myslím si, že to je dostatečný důvod se zamýšlet nad recyklací, tady tedy konkrétně nad recyklací šedé vody. Šedou vodou se zjednodušeně rozumí voda bez fekálií a moči, často označujeme jako vodu z koupelen (z osobní hygieny). Tuto vodu můžeme zachytávat a recyklovat ji pro další použití, především na splachování WC a zálivku zahrady, i když u zálivky zahrady bychom potřebovali zjednodušit a změnit pohled právních předpisů.

 

Když máme vyřešenou vodu, můžeme se podívat na energii obsaženou v odpadní vodě, kterou můžeme získávat zpět na předehřívání studené vody. K tomu využíváme tzv. výměníky.

 

 sprchování

  1. Proč by společnost měla chtít recyklovat nejen šedé vody?

Ekonomický, ekologický, společenský a sociální aspekt. V celé řadě aplikací můžeme dosáhnout zajímavé návratnosti a vylepšit si ekonomiku provozu. Mluvit o ekologii moc neumím a nechci, protože se jedná o věc, kterou celá řada společností pouze využívá, spíše zneužívá k prosazení svých zájmu. Spíše zdůrazním ten společenský, sociální aspekt věci. Pokud se nemýlím, společnost UNICEF uvádí, že 1 ze 3 lidí na světě nemá přístup k bezpečné pitné vodě a znečištěná voda si vyžádá 20x více dětských životů než války. A proto splachovat toalety pitnou vodou je úzkoprsé.

 

  1. Jak taková čistírna šedých vod vypadá a jak to celé funguje?

Zpravidla se jedná o dvě nádrže různých typů a velikostí se související čistící a čerpací technologií. Zjednodušeně je šedá voda mechanicky předčištěna na filtru. V první části čistírny šedých vod dochází k biologickému odbourání znečištění a filtrací přes membránu dojde k dočištění a hygienizaci šedé vody. Vyčištěná voda, tzv. bílá voda, je přečerpána do akumulační nádrže k jejímu dalšímu využití.

 

  1. Proč právě sprchový výměník?

Asi z několika důvodů. Instalace blízko zdroje teplé vody (nízké ztráty), jednoduchost koncepce, ceně, ideálním procesů a ten zásadní, abychom dosáhli vysoké účinnosti je, že musím produkovat teplou odpadní vodu a odebírat studenou předehřátou vodu, dojde k tzv. objemově vyrovnanému průtoku.

Další pohled je takový, že budovy jsou dnes dobře zateplené, nízkoenergetické a přes obálku budovy dochází k min. energetickým únikům. Tzn. že největší energetický únik může být právě přes odpadní vody. Ideální podmínky, výše uvedené, a velká spotřeba teplé vody ve sprše, proto výměník u sprchy.

 

  1. Jak funguje výměník?

Jedná se o sprchový žlab či trubku, kterou protéká teplá odpadní voda a proti proudně, ve dvouplášťové měděné trubce (výměníku), proudí studená voda, kterou předehříváme, předáváme ji přes výměník tepelnou energii. Následně předehřátá voda putuje ke sprchové hlavici či ke zdroji teplé vody.

sprchový výměník 

Sprchový výměník

 

  1. Vyplatí se mi instalace sprchového výměníku?

Ano, jak já říkám, lepší je peníze držet na účtu, než je vypouštět do kanálu. Instalací výměníku reálně dosáhneme úspory energie vynaložené na ohřev vody. Návratnost se liší podle typu výměníku, cen energií i zdroje teplé vody. Návratnost může být velmi krátká, několik let. Ekonomický pohled na výměník je jen jeden. Je nutné si uvědomit, že instalací výměníku reálně snižujeme produkci CO2, přispíváme k tzv. energetické soběstačnosti budov. Plánované směrnice EU se daným tématem zabývají a budou striktní, možná bez výměníků ani nepůjde stavět.

estav.tv – Záznam živého vysílání z veletrhu For Arch 2023, PVA Expo Praha, Letňany naleznete na Youtube

Bc. Václav Kučera