Konference Kritické myšlení 2018

24. 3. 2018

Pořadatelům se podařilo naplnit sál účastníky, kteří chtějí v této společnosti změnu a začínají právě u sebe. V čem by měla být ta změna? Tak určitě bude znít hned další dotaz.

Dnešní svět je přehlcen informace. Informace jsou používány jako nosič reklamy a z tohoto důvodu mnohem více záleží na tom, aby měly vliv na emoce, než aby byly pravdivé. Díky tomuto jevu byly ovlivněny skupinou mladých „ajťáků“ z Makedonie i například volby v USA – zprávy o tom, že Trumpa podporuje papež, nebo že Clintonová… byly hojně čtené (i když vymyšlené), ale vliv na volby byl jen vedlejší efekt – hlavní byla reklama, kterou zprávy nesly (mlaďoši v Makedonii si údajně dobře vydělali).

Konference Kritické myšlení 2018

Jiným typem informací jsou pak úmyslně zavádějící zprávy s cílem něco získat nebo někoho poškodit, kdy je úmyslně zvětšen nebo zmenšen význam informace nebo je informace podaná zavádějícím způsobem. Díky tomu se pak i celé obory vydávají směrem, který je neracionální. (Skupiny lidí se dívají do slunce, aby si zlepšily zrak, nebo prohlašují, že Země je placatá, nebo i neuvěřitelný příklad z USA – v Silicon Valley je hitem balená hygienicky nezabezpečená voda). IQ ≠ RQ

Otázka je, nakolik se to kolem informací děje i v našem oboru... Asi by bylo naivní si myslet, že vodní hospodářství je manipulací ušetřeno – viz přehnaná tvrzení o účinnosti například odlučovačů lehkých kapalin (neznalost nebo úmyslná manipulace?), opatření v duchu předběžné opatrnosti například při recyklaci vod … Vznikají mentální modely na základě, kterými se řídí vodní hospodářství vždy na základě pravdivých ověřených informací, nebo nakonec vítězí subjektivita jedinců? Není vliv marketingu kombinovaný s „namyšleností“ - lépe „nedostatkem pokory“ (nebo RQ) někdy silnější než reálno? Při tom je to v podstatě jednoduché – chovejme se racionálně a s pokorou. Dík za každou takovou konferenci, která nám to připomene…

Konference Kritické myšlení 2018

Ing. Karel Plotěný