Kontrola ČOV Maria Lankowitz

15. 2. 2024

Čistírny odpadních vod (ČOV)

V uplynulém týdnu jsme byli na žádost nového majitele objektu provést kontrolu stavu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v obci Maria Lankowitz. ČOV se nachází daleko za obcí u objektu v obtížně přístupném terénu, kdy poslední úsek v ostrém svahu bylo nutno překonat po lesní cestě. Naštěstí nám počasí přálo a tak i s naším neterénním servisním vozem jsme se dostali až na místo bez větších problémů.

Z údajů na štítku jsme zjistili, že čistírna odpadních vod byla vyrobena 30.6.2009, tedy téměř před patnácti lety! Šlo o ČOV typu AS-VARIOcomp 5K, doplněnou o dávkování externího substrátu, neboť u tehdejšího majitele se uvažovalo s diskontinuálním zatěžováním. Nádrž ČOV byla v dobrém stavu, provedli jsme pouze úpravu jímacího zařízení, kontrolu a korekci membrány provzdušovacího elementu, kontrolu stavu dmychadla, předali náhradní díly ke dmychadlu a kompletně zaučili obsluhu pro další provoz čistírny.

Ing. Antonín Vondruška

AS-VARIOcompAS-VARIOcomp