NASS na ČVUT v Praze

28. 4. 2015

V nádherném letním odpoledni neodolalo a přišlo na přednášku cca 50 informací chtivých studentů. Dověděli se tak, jak navrhovat zařízení s využitím čištění šedých vod , jak uspořit oddělením žlutých vod a jak se zbavit odpadních vod bez jejich nákladného čištění tím, že s nimi zavlažíme např. park nebo trávník. Sympatické je, že se pak studenti snaží získané požadavky využívat při svých pracích, a tak se informace šíří tam, kde mají – mezi těmi co budou rozhodovat o udržitelnosti a našem vztahu k životnímu prostředí.

ASIO na ČVUT

Ing. Karel Plotěný