Oblíbené ASIO webináře budou opět pravidelně

19. 1. 2024

Letos pro vás opět chystáme oblíbené webináře, které budou vždy dostupné online na ASIO Youtube kanále od uvedeného data. Odkaz na jednotlivé webináře najdete také vždy na našich webových stránkách či na našem LinkedIn profilu.

webináře ASIO

Seznam webinářů 2024

30.01.2024 – DČOV - dálkový přenos dat

Pavel Polášek

Anotace: Ne vždy lze v obci vybudovat centrální čistírnu odpadních vod. Alternativou je pak decentrální řešení v podobě domovních čistíren. Dálkový přenos dat je pak cesta, jak tyto čistírny mít pod dohledem z centrálního místa a monitorovat funkčnost čistíren celé obce.

 

27.02.2024 – Propustné zpevněné plochy aneb jak efektivně hospodařit s dešťovou vodou; - Jak se realizuje propustné parkoviště od A do Z

Ing. Marcel Kenja

Anotace: Návrh a realizace zpevněných propustných ploch a příklady hospodaření s dešťovou vodou. Optimalizace podkladních propustných vrstev se zaměřením na únosnost, propustnost a sorpci případných olejových úkapů. Dále budou prezentovány studie měření teplot různých povrchů, s ohledem na efekt tzv. městských tepelných ostrovů.

 

26.03.2024 – I obce mohou šetřit pitnou vodou, ale i snižovat emise CO2

Bc. Václav Kučera, Ing. Karel Přecechtěl

Anotace: Představení možností úspor, aplikovatelnost řešení ve veřejných budovách. Ukázka realizací. Dotace.

 

30.04.2024 – Dehydrátor, zahuštění; flotace

Ing. Jan Pavlík

Anotace: Popis a funkce dehydrátoru a zahušťovače. Výhody proč si pořídit dehydrátor nebo zahušťovač. Představení flotačních jednotek v kontejnerové verzi.

 

28.05.2024 – Výsledky a zkušenosti z revizí domovních čistíren

Ing. Karel Plotěný

Anotace: Předmětem jsou získané zkušenosti s decentrálními řešeními v praxi, vhodnost jednotlivých typů ČOV, chování provozovatelů, názory úřadů, řešení problémů.

 

25.06.2024 – Recyklace a úprava vody

Ing. Michal Šubrt

Anotace: Webinář se bude zabývat aktuální tématikou spojenou s recyklací vody. Zaměřen bude na recyklace vody z komunálních čistíren a jejich problematiku, recyklaci vody v průmyslu a v dalších odvětvích.

Současně se bude webinář zabývat novými trendy v oblasti úpravy vody, jako jsou úprava dešťové vody na vodu pitnou a membránové procesy.

 

 

 

 

30.07.2024 – Jak si zařídit rodinný dům z pohledu vody? + modelové kalkulace

Bc. Václav Kučera

Anotace: Nastínění možných řešení, představení nejčastějších aplikací. Rozhodovací kritéria řešení. Cenové kalkulace modelových řešení.

 

27.08.2024 – Uhlíková stopa při čištění odpadních vod

Ing. Michaela Majčinová

Anotace: Co je to uhlíková stopa a proč bychom se jí měl začít zabývat? Mají čistírny odpadních vod také uhlíkovou stopu? Co k ní přispívá? Jak si můžu jednoduše spočítat uhlíkovou stopu své ČOV a co lze udělat pro to, abych ji snížil? Odpovědi na (nejen) tyto otázky se dozvíte na tomto webináři!

 

24.09.2024 – Využití energie v RD (výměníky)

Pavel Polášek, Bc. Václav Kučera

Anotace: Detailní představení nejvhodnějšího řešení rekuperace energie pro rodinné domy včetně cenové kalkulace a výpočtu úspor.

 

29.10.2024 Granbio

Ing. Jan Přikryl

Anotace: Představení systému aerobně granulovaného kalu, popis technologie, představení poloprovozní jednotky a funkčních ČOV.

 

26.11.2024 – Vodní audit, služba komunál, úspory

Jan Němeček

Anotace: Popis a náležitosti vodního auditu pro průmyslové areály a pro komunální čistírny odpadních vod. Proč si vodní audit nechat zpracovat? Návaznosti na dotační tituly.

 

17.12.2024 – Fecentrál

Jan Němeček

Anotace: Sofistikované svážení odpadních vod v obci pomocí fekálního vozu a čištění svozových odpadních vod na obecní ČOV. Řešení pro malé, neodkanalizované obce.