Podzemní čistírna šedých vod v rodinném domě v Praze

15. 7. 2019

Čistírny odpadních vod (ČOV)

Šedé vody

Jedna z prvních aplikací čistírny šedých vod AS-GW/AQUALOOP v podzemní variantě si našla svého majitele nedaleko hlavního města Prahy. Instalovali jsme ji v kombinaci s čerpací stanicí v rodinném domě. Majitelé využili pro realizaci projektu dotačního programu Dešťovka .

Celá tato akce vyžadovala velmi individuální přístup a vše bylo navrženo na míru dle potřeb zákazníka. Šedá voda (sprchy, umyvadla, vany) je gravitačně odváděna do reaktoru čistírny a mechanicky se předčistí prostřednictvím filtru na vodu AS-PURAIN. V reaktoru čistírny je umístěna samotná filtrační jednotka, která zajišťuje filtraci a hygienické zabezpečení. Vyčištěná šedá voda (bílá) putuje do akumulace šedých vod, kde je připravena k následnému využití na splachování toalet. Celý systém je zálohovaný dopouštěním dešťových vod pro případ nedostatku šedé vody. Čerpání bílé vody zajišťuje nástěnná automatická čerpací jednotka AS-RAINMASTER, která si bílou vodu nasává z akumulace a dávkuje ji k toaletám. To je zálohováno pitnou vodou, kdyby nastala situace, že dojde bílá i dešťová voda. Vše funguje automaticky.

Součástí projektu je i čerpací stanice pro tlakovou kanalizaci. Kromě odvodu zbylých splaškových vod pojme také přepady z reaktoru a akumulace čistírny šedých vod, aby byly tyto objekty chráněny před splaškovou vodou. Přepady jsou osazeny zpětnými klapkami.

Vše je řešeno kompaktně na malé ploše a z estetického hlediska budou v trávníku vidět pouze tři rovnoměrně rozmístěné poklopy. Všechny jímky jsou samonosné, takže i samotná instalace byla poměrně jednoduchá a ekonomická.

Řídící prvky a elektrické technologie včetně elektrocentrály, která celý systém zálohuje, jsou umístěny v technické části budovy.

K čemu se využívá šedá a dešťová voda v rámci projektu?

Šedá voda → splachování toalet

Dešťová voda → doplňování šedých vod, zálivka, ostatní možnosti využití užitkové vody

Děkujeme investorovi a stavební firmě za velmi hladkou a profesionální spolupráci.

Bc. Václav Kučera