S čepicí v ruce – inspirujme se v přírodě

28. 3. 2023

Nedávno jsem zhlédl zajímavý webinář Biologically inspired design for a Water-Smart Society. Dovolím si z něj vypíchnout několik myšlenek, které mi zůstaly v hlavě, ale doporučuji si webinář pustit celý, třeba tam natrefíte na jiné inspirativní prvky.

To už tu všechno dávno bylo

Spousta vynálezů, kterými se jako lidi pyšníme, už byla přírodou dávno vynalezena, a o tom, že si to začínáme uvědomovat svědčí to, že exponenciálně roste počet přihlášek vynálezů, které jsou inspirovány přírodou. Takže i to je efektivní cesta jak něco objevit… inspirovat se v přírodě.  

V přírodě najdeme například nespočet příkladů filtrace, a to i až na úroveň reverzní osmózy, řada živočichů využívá efektů jako je hydrofobita povrchů, no a pak probíhá nespočet biochemických reakcí. Příroda pak umí i efektivně vyrábět i vodu ze vzduchu… atd. atd.

Cross flow filtrace u žraloka
Cross flow filtrace u žraloka (foto z webináře)

V čem se hlavně můžeme poučit je to, že příroda díky dlouhodobému vývoji metodou pokus–omyl dospěla k řešením, která jsou udržitelnější než ty člověkem v současnosti navrhované. Přirozené je například stoprocentně recyklovat, minimalizovat nároky na zdroje. Na první pohled je možná nevýhodou (ale ne vždy), že se většinou jedná o extenzivní technologie vyžadující větší prostory. Hned na druhý pohled je ale zřejmé, že celkové dopady přírodních řešení na okolí jsou minimální (např. uhlíková stopa). Jsou ale i další důvody proč se nechat inspirovat.

Rozdíly v řešeních navržených člověkem a vyvinutých přírodou
Rozdíly v řešeních navržených člověkem a vyvinutých přírodou (foto z webináře)

No, a když pak podstatnou část webináře přeskočím, tak důležitý je určitě závěr a sice to, že bychom neměli být namyšlení a hledat cesty, jak se od přírody učit, a na co se například v naší zájmové oblasti vody zaměřit, co je důležité.

A co je vlastně pro vodu důležité?

Podnikání spojené s dodávkou vody? Ústavní ochrana?  Nebo se k vodě v každodenním životě chovat s pokorou. Chovat se udržitelně, tj. jako k odpadům – minimalizovat spotřebu, recyklovat. Chránit ji – optimálně využívat zdroje, podzemních, povrchových a atmosférických vod. Nakládání s ní posuzovat i z hlediska zákonitostí odolnosti – nejbezpečnější jsou jednoduchá nekomplikovaná řešení nebo řešení s možností zasíťování (viz aktuální poučení z války na Ukrajině). Dá se samozřejmě jít ještě do dalších podrobností jak v zásobování vodou, tak i v řešení použitých vod.

Důležité pro budoucnost je vidět věci v souvislostech, s nadhledem a s respektováním fyzikálních, přírodních a dalších zákonitostí. Například zákonitosti udržitelnosti spočívají v tom, že se má negativním jevům předcházet a minimalizovat je (levnější než řešit následky), že se mají řešit co nejblíže místu vzniku (jinak se komplikují a rostou náklady na jejich odstranění) a že je má řešit (být přímo zainteresovaný) ten, kdo jev způsobuje….

Závěr

Určitě zajímavý a inspirující seminář s klasickým závěrem – často díky vlastní lenosti a namyšlenosti nevidíme efektivní řešení, která se v našem okolí nabízí… někdy je ale potřebné se na věci podívat i mikroskopem, nebo jednoduše změnit úhel pohledu.

Řešení, která možná nakonec objevíme jsou prostá, dokonalé věci bývají prosté, jen často asi nejsme schopni se oprostit od předsudků a dopustit se nadhledu. Tak pojďme tak trochu GO GREEN i ve výzkumu. V oboru čištění vod pro to prostor je – například se nabízí extenzivní, přírodní čištění komunálních vod. Zrovna toto je oblast, kterou příroda vylepšuje a zvládá už tisíce roků…

A tak je i logické, že jeden ze směrů rozvoje firmy ASIO NEW, spol. s r.o. jsou vegetační nebo také extenzivní ČOV (biofiltry), kde se často jako jediného zdroje energie využívá gravitace. Je to pak jak v přírodě, narostou ty správné bakterie, které rozloží znečištění, půda nasorbuje živiny a recyklovaná voda odtéká k dalšímu použití… efektivní a použitelné všude tam, kde je nějaké výškové převýšení a dost prostoru.

extenzivní ČOV

Ing. Karel Plotěný