Sběr biomasy na přehradě Vranov

17. 9. 2014

V druhé polovině srpna se na Vranovské přehradě začala výrazně zhoršovat kvalita vody, která se navenek projevovala zejména masovým rozvojem sinic – vodním květem. Na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku na sběr biomasy na Vranovské přehradě a na základě pokynu Povodí Moravy s.p. firma ASIO, spol. s r.o. využila své speciální technologické plavidlo určené právě na sběr biomasy na Vranovskou přehradu.

Loď jezdí a sbírá biomasu z vodní hladiny, tedy zejména řasy a sinice, a to hlavně v Bítovské zátoce a v přilehlém okolí až po lokalitu Farářka. Toto plavidlo je v České republice ojedinělé. V průměru nasbírá za týden cca 3,5 t biomasy. Biomasa je dále ekologicky likvidovaná v bioplynové stanici. Jedná se o nechemickou technologii, která přispívá k odstraňování masově rozmnožených sinic z povrchu vodních nádrží. Současně s biomasou se odstraní i odpovídající množství fosforu, což je pozitivní doprovodný efekt zásahu.

Technologická loď pro sběr biomasy

Technologická loď pro sběr biomasy firmy ASIO, spol. s r.o.

Nasbíraná biomasa po separaci je odčerpávána do kontejneru na břehu

Nasbíraná biomasa po separaci je odčerpávána do kontejneru na břehu

Ing. Jiří Palčík, Ph.D.