Seminář 29.11.2023 - Praha - Kořenovky

1. 1. 2024

Přednáška Ing. Karla Plotěného otevírala seminář "Kořenové čistírny - návrh nových i revitalizace starších", jehož cílem bylo ukázat možnosti řešení odpadních vod v obcích, analyzovat vhodnost využití kořenových čistíren s vertikálními filtry pro obce, jednotlivé domy, rekreační a ubytovací zařízení a také ukázat možnost využití odpadní vody pro ochlazování měst, jako jsou mokřadní střechy, mokřadní fasády nebo mokřadní záhony.

Seminář kořenovky

Ing. Karel Plotěný svoji účast shrnul takto: "Můj příspěvek byl o tom, že odpadní vody nejsou hlavně voda, ale i živiny a obě tyto složky cirkulují v životním prostředí, obě je nutné brát jako zdroje, které se vyčerpávají (i když každý jinak) a měli bychom je zpětně doplňovat nejkratší cestou tam, kde jsme si je „vypůjčili“. Z hlediska posuzování našeho jednání z hlediska udržitelnosti se nemůžeme omezit jen na část životního cyklu vody nebo živin, neboť tím bychom se dopouštěli zkreslení pohledu nebo dokonce manipulace, pokud tím účelově zkreslujeme nějaký částečný výsledek tak, aby vypadal kladně nebo líp.

Smysl přednášky asi nejlépe vyjadřuje úvodní heslo – z vidlí na vidličku na stole a pak nazpět, ideálně za chviličku, na pole. Příspěvek dokazuje, že nejudržitelnější je řešit problémy co nejblíže místu jejich vzniku. V tomto případě by uplatnění této zásady přineslo nemalé úspory jak při čištění vod, tak i výrobě hnojiv.

Přírodní koupací jezírka

Na semináři se křtila a prodávala  knížka Přírodní koupací jezírka – dostal jsem ji i s věnováním od autora. Jinak opět klobouk dolů – semináře se účastnilo poměrně hodně lidí, a co je podstatné, už předem naladěných na notu přírodních řešení. Překvapil mě zejména počet starostů a zájem o řešení celých obcí. Gratulace pořadatelům."

Ing. Karel Plotěný