Výlet do Berlína a Hamburku

12. 9. 2023

V rámci projektu #DBU "Konzept für innovatives Wassermanagement im geplanten Wohnviertel 'Smart Lichy'" jsme navštívili Berlín, Hamburk a Lübeck.

V Berlíně jsme se nechali inspirovat novou ekologickou čtvrtí Atelier Gardens. Tato čtvrť přináší nejen estetické zlepšení budov a veřejných prostor, ale také snižuje dopravu a vytváří nové sociální vazby. Použitý model zahrnuje i tři klíčové oblasti: zásobování vodou, hospodaření s dešťovou vodou a šetrné nakládání se surovinami. Mimo jiné se zde ověřují nové typy toaletních mís s oddělením moči. Aneb jde to dělit vody a uživatel ani neví, že se to děje.

Naše druhá zastávka byla v Hamburku, kde jsme prozkoumali projekt Hamburg Water Cycle. S pomocí systému #NASS se daří řešit recyklace živin a využití černých vod na výrobu bioplynu. Tento systém odděleného sběru odpadních vod (pro který se údajně nadchl i šéf Hamburk Water) je tam odprezentován na pilotním projektu v sídlišti pro 2 tis. obyvatel. Následně nechyběla ani diskuze na Technologické univerzitě v Hamburku s profesorem Otherpolem (na obrázku)... Jen pro zajímavost – na škole už mají i obor Zdrojově orientované sanitární systémy. Je to budoucnost.

Technologické univerzita v Hamburku _ profesore Otherpol

Obdobné řešení s dělením vod jsme další den viděli i v Lübecku, kde v rámci uzavřené komunity navíc řešili i čištění šedých vod přírodními způsoby. Pro obyvatele komunity to znamená snížení nákladů na sanitací a vytápění o 20 %. To už je hmatatelný argument.

Obdobně, jak to na takových cestách chodívá, jsme se vrátili poučeni, nadšeni a motivováni něco z toho použít i v ČR. Doufejme, že alespoň ty Líchy v Židlochovicích projdou a bude tak něco hmatatelného do budoucna. Něco, na co se dá navázat na dalších akcích. Zdrojově orientovaná sanitace se musí dříve nebo později prosadit... zatím máme zpoždění jen 20 roků.

Ing. Karel Plotěný