Závlaha odpadní vodou v soutěži Adaptační opatření

2. 5. 2016

Právě k lepší informovanosti o dopadech a možnostech přizpůsobení se změnám klimatu slouží projekt Adaptace na změny klimatu , jehož hlavními cíli jsou kvalitní komunikační kampaň pro širokou veřejnost a veřejnou správu zaměřená na téma klimatických změn a vyplnění chybějících článků pro optimální realizaci adaptačních opatření na změnu klimatu v České republice.

Významnou součástí projektu byla i soutěž Adaptační opatření roku, jíž jsme zúčastnili s realizací „Závlaha odpadní vodou“ . Jde o pilotní projekt firmy ASIO, spol. s r.o. s cílem ověřit závlahu odpadní vodou s využitím podpovrchové kapkové závlahy.

Jedná se o způsob zavlažování, vůči kterému panuje nedůvěra jak po stránce technické (nebezpečí zanesení zavlažovacího systému, zejm. kapkovacích elementů), tak i po stránce vodohospodářské (možnost úniku do podzemních vod) a hygienické (nebezpečí přímého vlivu na osoby). Po půlročním provozu (i když zatím vzhledem k zimnímu období ne úplně vypovídajícímu) se ukazuje, že se díky technickému řešení obavy nenaplňují.

Závlaha odpadní vodou

Navíc má tento způsob závlahy hned několik výhod: minimalizaci nákladů spojených s čištěním odpadní vody a naopak zisk vody s využitelnými živinami pro závlahu; navíc i využití toho, že odpadní voda na rozdíl od srážkové vzniká kontinuálně.

Ačkoli jsme soutěž nevyhráli, podporou a uznáním v tom, co děláme, je umístění mezi prvními devíti vybranými projekty.

pamětní list Adaptační opatření roku 2015

Mgr. Petra Kaderková