Šedé vody

Nedostatek kvalitní pitné vody, neustále se zvyšující cena pitné vody a v neposlední řadě i cena za čištění odpadních vod je důvodem k úsporným opatřením v oblasti hospodaření s vodou. Šedá voda je nazývána dle svého typického zbarvení. Jedná se o vodu z umyvadel, sprch, praček a kuchyní, které neobsahují fekálie a moč. Šedou vodu je možné po úpravě využívat jako vodu provozní (tzv. bílou vodu) pro splachování záchodů, pisoárů a zalévání zahrad…

Získejte informace o produktu

Výrobky pro komplexní řešení dešťových vod a šedých vod v domácnostech nyní až s 50% dotací "Dešťovka" . Vyplňte prosím vstupní dotazník na základě, kterého Vám vyhotovíme nabídku šitou na míru vašemu objektu včetně zpracování odborného posudku.

V této oblasti může firma ASIO, spol. s r.o. nabídnout svým zákazníkům vypracování odborných posudků, poradenství, studií a projektů, auditů, zpracování provozních předpisů pro optimalizace vodního hospodářství, návrh ekonomicky vhodné technologie pro čištění šedých vod, ekonomické zhodnocení navrhované technologie úpravy šedé vody, detailní zpracování provozních nákladů, návrh racionálního řešení, technologického schématu, provozních parametrů a provozního režimu, posouzení vhodnosti instalace pro různé typy objektů.

Jako výhodnou kombinaci lze využít také nádrže na dešťovou vodu AS-REWA, které jsou sice určené pro nakládání s dešťovou vodou, ale její sofistikovaný systém lze využít právě také na vyčištěnou šedou vodu, případné jiné alternativy.

Uplatnění v následujících oblastech: rodinné domy, bytové domy, wellness centra, bazény, lázně, administrativní budovy, hotely, průmyslové podniky, sportovní centra.