Odvodnění čistírenských a průmyslových kalů

Zpracování kalů představuje důležitý krok v procesu čistění odpadních vod. Pokud stále váháte, jak uspořit náklady spojené s nakládáním neodvodněného čistírenského kalu, využijte našich služeb a objednejte si pilotní testování technologie odvodnění kalu AS-DEHYDRÁTOR…

Získejte informace o produktu

Zpracování kalů představuje důležitý krok v procesu čistění odpadních vod. Pokud stále váháte, jak uspořit náklady spojené s nakládáním neodvodněného čistírenského kalu, využijte našich služeb a objednejte si pilotní testování odvodnění kalu AS-DEHYDRÁTOR.

Pilotním testováním se zákazníkovi ověřuje technologie ve vlastním provozu, má tedy jistotu, že bude technologie fungovat, eliminuje rizika špatné investice a může porovnávat s jinými technologiemi. Školení pracovníci jsou navíc připraveni seznámit zákazníka s celým procesem testování a popíšou obsluhu a provoz. Z pilotního testování jsme následně schopni vytvořit nabídku zařízení přímo na míru (velikost, výkon, spotřeba) včetně výpočtů cenové návratnosti .

Pilotní testování probíhá v několika krocích:

  • Před samotnou pilotáží odeberou naši pracovníci, popř. sama firma, reprezentativní vzorek, který bude podroben laboratorním testům. U tohoto testu vybereme vhodnou chemii a určíme její teoretickou spotřebu. Tento postup se týká především průmyslových kalů, protože u biologického kalu z čistíren již máme vytipované a odzkoušené flokulační činidla.
  • Pilotní testování AS-DEHYDRÁTORu probíhá v délce 1-2 dnů na mobilní jednotce. V průběhu testu optimalizujeme a zkoušíme různé dávkování, abychom nalezli optimální dávku a dostali co nejlepší výstup. V průběhu a na konci testování odebíráme vzorky, které následně dle požadavků zákazníka analyzujeme v laboratoři. V průběhu testování také vyhodnocujeme sušinu kalu na místě pro orientační hodnocení průběhu testu. Nejlepší z odebraných vzorků následně analyzujeme i v laboratoři pro kontrolu výsledku.
  • Závěrečnou zprávu o vyhodnocení pilotního testu zasíláme do 2-5 pracovních dnů od ukončení pilotáže.