Fotovoltaický ostrovní systém AS-SUNO

AS-SUNO je fotovoltaický ostrovní systém na čerpání dešťové, provozní nebo vyčištěné odpadní vody. Je určený pro čerpání vody z níže položených nádrží do výše položených nádrží nebo odtoků v místech, kde není nebo kde by bylo příliš nákladné přivést elektřinu…

Získejte informace o produktu

AS-SUNO je fotovoltaický ostrovní systém na čerpání dešťové, provozní nebo vyčištěné odpadní vody. Je určený pro čerpání vody z níže položených nádrží do výše položených nádrží nebo odtoků v místech, kde není nebo kde by bylo příliš nákladné přivést elektřinu. Využití nalezne u rekreačních objektů, vegetačních čistíren nebo napajedel pro zvířata.

Základní součástí zařízení je fotovoltaický panel, akumulátor, regulátor a čerpadlo. Mezi volitelné příslušenství patří plovák minimální hladiny a nerezový stojan.

fotovoltaický ostrovní systém AS-SUNO

Fotovoltaické panely a skříň s elektro vystrojením lze umístit na nerezový stojan nebo na vlastní konstrukci (nejčastěji střechu). Kvůli závislosti na slunci je nezbytné panely umístit tak, aby jejich poloha co nejvíce odpovídala ideální orientaci na jih se sklonem 35°, a aby je v průběhu dne nezastiňovaly jiné objekty.

fotovoltaický ostrovní systém AS-SUNO

Pokud Vašim požadavkům neodpovídá typové řešení, lze pro Vás vytvořit individuální návrh, a to jak do velikosti sestavy, tak typu spotřebiče.