ASIO a ASIO NEW získalo nové výzkumné projekty

Datum: 27.2.2019
obrázek
Na vyhlášení výsledků TA ČR ZÉTA jsme opět zabodovali.

Gratulujeme našim výzkumným týmům k získání nových projektů.

ASIO NEW získalo pro následující roky dva výzkumné projekty, které by měly podpořit nastavený směr vývoje v duchu NEW:

  • „Zpracování gastro odpadu do podoby pevného uhlíkatého produktu k materiálovému využití“ – projekt, jehož cílem je doplnit nabídku lapáků tuků o další perspektivní výrobek a technologii zpracování odpadů o další postupy.
  • „Získávání a využití tepelné energie z odpadní vody v kombinaci s využitím vyčištěné vody“ – projekt, jehož cílem je další posun v rekuperaci tepla a recyklaci vod.

Oba projekty byly podpořeny k financování. Zahájení projektu je naplánováno na 1.6.2019. Děkujeme všem za spolupráci, zejména pak Danovi za spolupráci na administrativní části.

ASIO získalo pro následující roky následující projekt:

„Elektrochemické zpracování odpadních koncentrátů z membránových separací“ – cílem projektu bude vyvinout technologii pro elektrochemické nakládání s membránovými koncentráty průmyslových odpadních vod.

Projekt bude zahájen 1.6.2019. Všem díky za pomoc při tvorbě projektové žádosti. Druhý projekt „Vývoj inovativního sorbentu pro čištění povrchových a podzemních vod“ bohužel podpořen nebyl.

Cenné na projektech je, že jsou zaměřeny na konkrétní technologie, které mají šanci zvýšit prodejní potenciál obou firem.

Ing. Karel Plotěný

 

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required