Jatka Borotice

Předčištění odpadních vod pomocí chemické předúpravy, flotační linky včetně biologické dočištění…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Popis reference

Typ průmyslu: jatka
Kapacita PČOV: 38 m3/d

Nátokové parametry Odtokové parametry

CHSKCr: 4 000 mg/l

BSK5: 2 500 mg/l

NL: 2 500 mg/l

EL: 1 000 mg/l

CHSKCr: 120 mg/l

BSK5: 20 mg/l

NL: 20 mg/l

EL: 5 mg/l