Tipafrost a.s.

Předčištění odpadních vod z výroby zmrzlin. Technologie obsahuje míchané reaktory, flotace a odvodnění kalu…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Popis reference

Typ průmyslu: výroba zmrzliny
Rok stavby: 2019
Kapacita PČOV: 20 m3/h

Nátokové parametry Odtokové parametry

CHSKCr: 4 500 mg/l

BSK5: 1 850 mg/

NL: 650 mg/l

EL: 480 mg/l

CHSKCr: 2 000 mg/l

BSK5: 1 000 mg/l

NL: 200 mg/l

EL: 200 mg/l