Vstupní hodnoty

- charakter čerpaného média:
- nátok na čerpací stanici (l/s):
- max. množství čerpané vody:
- min. množství čerpané vody:
- výtlačná výška (m):
- délka výtlaku (m):
- průměr stanice (mm):
- výška stanice (mm):
Výskyt spodní vody
Počet nátoků do stanice:

Charakter nátoků

  nátok 1 nátok 2 nátok 3
- materiál: plast
           KG plast
           kamenina
           ľelezobeton
           ocel
- velikost DN:
- výška ode dna šachty
- úhel výtlaku

Odtok

- materiál: plast
          KG plast
          kamenina
          železobeton
          ocel
- velikost DN:
- výška ode dna šachty:
- úhel výtlaku:

Vybavení čerpacích stanic

- počet čerpadel v šachtě
- typ čerpadla: KSB
                     SIGMA
                     FLYGT
                     ZENIT
- elektr. rozvaděč:

Údaje o stavbě

- adresa včetně PSČ:
- druh objektu:
- předpokládaný termín realizace stavby:
- projektant stanice (je-li znám):

Pokud máte k dispozici výkresovou dokumentaci z projektu, zašlete nám ji, pomůžete nám rychleji navrhnout vhodnou čerpací stanici.


Žádost o zaslání materiálů:

- prospekt
- ceník
- projekční a instalační podklady
- prohlášení o shodě
- certifikát jakosti

Adresa zájemce:

Název firmy:
Kontaktní osoba:
Adresa:
Tel., FAX:
E-mail:

Obratem Vám vypracujeme návrh řešení a zašleme požadované materiály.