Výpočet množství odpadních vod a přiváděného znečištění

Pro akci:

Lokalita:

Doporučené hodnoty:
 - BSK5:  60 g/os/den,
 - množství vody: 150 l/os/den.

V podmínkách Evropy se obvykle uvažuje s výše uvedenými hodnotami, ve zdůvodněných případech je však možno uvažovat i s hodnotami jinými.

Vybavení Jednotka Počet
jednotek
1 jednotka
=  x EO
Q
[m3/den]
BSK5
[kg/den]
Rodinný dům * osoba

Ubytovna a jednoduchý internát postel
Ubytovna středně vybavená (např. s praním prádla) postel
Kempink návštěvník
Hostinec bez kuchyně místo u stolu
Hostinec se studenou kuchyní místo u stolu
Hostinec s trojnásobným použitím místa u stolu místo u stolu
Zahrádka místo u stolu
Divadlo, kino místo
Sportovní zařízení - návštevníci návštěvník
Sportovní zařízení - sportovci sportovec
Koupaliště a bazén návštěvník
Škola žák
Školka žák
Firma - zaměstnanci ve výrobě zaměstnanec
Firma - administrativa zaměstnanec
Kempink (stanoviště = 70m2) stanoviště
Přístav kotviště

* Dům s plochou do 40 m2 odpovídá minimálně 2 osobám, nad 40 m2 odpovídá minimálně 4 osobám.
Zdroje ÖN 1085, ATV A 129.

Množství odpadních vod celkem:.
Množství organického znečištění celkem:.
Počet EO celkem:.

m3/den
kg/den
EO

Odpadní voda po vyčištění z ČOV bude vypouštěna do:

Ano Ne
 - vody povrchové
 - vody podzemní

ČOV bude realizována:

Ano Ne
 - na ohlášení
 - vodoprávní řízení
Poznámka:   

 

Návrha vhodného typu čistírny odpadních vod (AS-VARIOcomp K, AS-VARIOcomp N)

Dotazy upřesňující použití vhodného typu (označte v případě souhlasné odpovědi):

 - dmychalo je možno umístit v budově do vzdálenosti 8 m
 - hladina spodní vody je pod úrovní základové spáry
 - je množství přiváděného znečištění v době mimo sezónu je větší než 25% obvyklého
 - množství přiváděného znečištění, nebo vody není nárazově vyšší, než dané pro daný typ ČOV
 - hloubka přítokového potrubí odpovídá hloubce přítokového potrubí v technických podkladech

Specifikace:

Individuální specifikace:

Maximální odtok z ČOV po akumulaci (pro použití ve směšovací rovnici):
(poznámka - díky akumulaci v ČOV dojde k zrovnoměrnění odtoku)
Produkce kalu (sušina kalu 2-4%):
Interval vyvážení:

l/s

m3/rok
měsíce

Předpokládané hodnoty na odtoku:
 - hodnoty p  - BSK5 = 25 mg/l, CHSK = 90 mg/l,  NL = 30 mg/l,
 - hodnoty m - BSK5 = 60 mg/l, CHSK = 150 mg/l, NL= 60 mg/l.
Poznámka: po úpravách (například vložení nosiče biomasy a s ohledem na místní podmínky) lze garantovat i hodnoty nižší.

Upozornění:

U veřejných bazénů a lázeňských objektů je třeba zohledit možnost desinfekčních prostředků v objektech s kondezačním kotlem je třeba zamezit nekontrolovanému odtoku kondenzátu do ČOV motoresty na dálnicích doporučujeme navrhovat dle ATV A 109 pro podrobnější návrh kempinků, přístavišť apod. doporučujeme použít ATV A 129.

V dne

Zpracoval:
Email:
Adresa:
Telefon: