Další membránová ČOV ... tentokrát ve výšce 2813 m n.m.

24. 9. 2014

ASIO, spol. s r.o. zprovoznilo svou dosud nejvýše položenou membránovou čistírnu odpadních vod . Čistírna je umístěna ve vysokohorském prostředí italských Alp ve výšce 2813 m n.m. a zajišťuje čištění odpadních vod produkovaných na turistické chatě Marinelli-Bombardieri. Vzhledem k vysokým požadavkům na kvalitu odtoku a omezenému stavebnímu prostoru byla zvolena membránová technologie čištění.

MBR ČOV Itálie ASIO

Návrh ČOV zohlednil mnohá další specifika provozu horské chaty, např. výraznou nerovnoměrnost přítoku denní i hodinovou, vysoký podíl odpadní vody z kuchyně i sezónní provoz chaty. Důležitý byl také požadavek na minimální hlučnost čistírny, která se nachází v samostatném objektu hned pod vyhlídkovou terasou.

Během zprovoznění bylo doplněno vybavení ČOV, osazeny membránové moduly a seřízeny a nastaveny všechny funkční celky. Čistírna byla napojena na přítokové potrubí. Pro účely zprovoznění byl přivezen (resp. přiletěn) čerstvý kal z čistírny v údolí. Veškerá zařízení byla napojena, čistírna uvedena do zkušebního provozu a byla zaškolena obsluha z řad personálu chaty.

Činnost ČOV významně přispěje k zachování čistoty horského prostředí.

MBR ČOV Itálie ASIO

Ing. Petr Straka