Přednáška na ČVUT FSv pro studenty TZB

11. 5. 2016

Pohovořeno bylo především o NASS – Netradičním Aranžování Sanitárních Systémů – a jeho možnosti uplatnění v praxi v souvislosti s udržitelností. Zmíněná byla v této souvislosti i Modrá úsporám, která je mimo jiné na NASS více, či méně založena. Strategie boje proti suchu, nízkoenergetické stavebnictví, atd. Přednášky šly i do technických řešení konkrétních technologií jako je využití šedých vod , oddělení moči , atd. Překvapil zájem (i přes krásné počasí plná učebna) a dotazy, ze kterých bylo vidět, že to pro studenty není úplně nové téma a že jsou informování víc, než je obvyklé v současné praxi. Dokonce na toto téma probíhá i několik diplomových prací – měl jsem možnost nahlédnout do jednoho řešení hotelu a myslím, že návrh řešení šedých a  srážkových vod , tak jak byl zpracovaný, byl i realizovatelný s úspěchem a přínosem pro praxi… Prostě, nemusíme se bát, že by nás naši nástupci nepřerostli.

ČVUT FSv

Ing. Karel Plotěný